Vilniaus rajono mokytojai patirties sėmėsi Lenkijoje

   Darni komanda– sėkmės garantas. Tą kiekvienas supranta, tačiau ne visada lengva sutelkti skirtingus žmones veikti išvien. Kaip ugdyti aktyvų pilietiškumą taikant Jaunimo įmonės metodą, Vilniaus rajono mokytojai mokėsi Lenkijoje.

kursai-lenkijoje-2017-collage-small

   Į Liubliną birželio 10-14 dienomis vyko 11 mokytojų iš Kalvelių „Aušros“, Nemenčinės Gedimino, Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazijų bei Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinės mokyklos. Lietuvos ir Lenkijos pedagogai dalyvavo mokymuose, kuriuose buvo pristatyta ,,Auklėjimo karūna“ – pilietinio ugdymo programa.

Plačiau skaitykite čia

Gedulo ir vilties dienos minėjimas

 

birzelio-14-d-2017-collage-medium

Būsimųjų pirmokų vasaros „Žuviuko mokyklėlė“

   Birželio 7, 8 ir 9 dienomis gimnazijoje vyko vasaros “Žuviuko mokyklėlė”, kurią organizavo pradinio ugdymo mokytoja Jolanta Pašutienė. “Žuviuko mokyklėlės” veikla buvo labai įvairi. Pirmąją dieną vaikai klasės teatriuke naudodami vaidinimo lėles pasakojo apie save, savo pomėgius, šeimą; spalvino žuvytes; stadione žaidė žaidimus “Žuvis ir tinklas”, “Perduok kamuolį”, “Žiedų mėtymas” ir kt. Antrąją dieną būsimieji pirmokai dalyvavo projekto “Saugus internete ir vasarą” renginyje “Aš saugus internete” ir kartu su pradinių klasių mokiniais atliko įvairias užduotis, susijusias su internetu. Trečiąją mokyklėlės dieną vaikai pasakojo, kokias raides ir skaičius pažįsta; kūrė bendrą darbą: iš plastilino lipdė žuvytes ir jas pritvirtino ant nupiešto akvariumo; dėliojo dėliones; skambant muzikai grojo skambiaisiais instrumentais; sporto salėje žaidė judriuosius žaidimus. Mokytoja J. Pašutienė būsimiesiems pirmokams įteikė „Žuviuko mokyklėlės“ diplomus už puikiai atliktas užduotis.

zuviuko-mokyklele-collage-small

Renginys „Aš saugus internete“

saugus-internetas-2017-collage-medium

 

   Bendradarbiaujant su ITC vykdomu projektu „Saugesnis internetas“ 2017 m. birželio 8 d. buvo organizuotas renginys „Aš saugus internete“. Renginio veiklose dalyvavo  priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai bei 1-5 klasių mokiniai, kurie buvo mokomi būti atsakingais interneto vartotojais.

   Renginio pradžioje mokiniai sužinojo apie internete tykančius pavojus, žiūrėjo ir aptarė filmukus, diskutavo apie skaitmeninį pasaulį. Vėliau pasidalinę į grupes vaikai atliko mokytojų paruoštas užduotis: kūrė saugius slaptažodžius; mokėsi tinkamai „prisijungti“ ir saugiai „atsijungti“; praktinio užsiėmimo metu turėjo kruopščiai apgalvoti ir tinkamai suskirstyti nuotraukas su užrašais; aptarti, kokią informaciją apie save galima/negalima pateikti viešai; varžėsi sportiniame žaidime „Kryžiukai – nuliukai“ bei protmūšyje „Išmaniukai“. Renginio pabaigoje mokiniams buvo įteikti pažymėjimai už dalyvavimą renginyje ir jo metu atliktas užduotis, dovanėlės, lankstinukai bei pasiūlyta bendrai su tėvais sukurti „Šeimos naudojimosi internetu taisykles“.

   Projekto veiklos tuo nesibaigė. Kitais mokslo metais rugsėjo mėnesį klasės valandėlių metu planuojame su mokiniais aptarti „Šeimos naudojimosi internetu taisyklių“ įgyvendinimą ir pritaikymą savo namuose.

 

Projektas „Lietuvos ir Lenkijos kultūros pėdsakais“

   Vykdydami projektą „Lietuvos ir Lenkijos kultūros pėdsakais“ 2017 m. birželio 6 d. mūsų gimnazijos bendruomenė – mokinių tarybos atstovai, muzikos studijos liaudies kolektyvas „Aušrelė“, mokytojai, tėvai – vyko į Lenkijos Seinų lietuvių „Žiburio“ mokyklą.

lenkijos-mokykloje-collage-medium

   Nuvykę į Lenkijos Seinų lietuvių „Žiburio“ mokyklą mūsų gimnazijos mokinių tarybos atstovai pristatė Kalvelių kraštą ir gimnaziją, o muzikos studijos liaudies kolektyvo „Aušrelė“ atliekamos lietuvių liaudies dainos, sutartinės ir šokiai suvirpino kiekvieno projekto dalyvio širdį. Lenkijos Seinų lietuvių „Žiburio“ mokyklos direktorius Algirdas Vaicekauskas ir mokinių tarybos atstovai pristatė savo mokyklą, papasakojo ir parodė jos patalpas. Buvo labai įdomu sužinoti, kad mūsų mokyklų istorijose yra panašumų. Paaiškėjo, kad abi mokyklas sieja 2005 metai: Lenkijos Seinų lietuvių „Žiburio“ mokykla tais metais įsikūrė, o mūsų gimnazija – baigta statyti.

ekskursija-collage-medium

   Po apsilankymo „Žiburio“ mokykloje toliau tęsėsi pažintis su Seinais. Istorijos mokytojas Tadas Bogdanavičius pasidalijo žiniomis apie Seinų istoriją, akcentuodamas bendrus Lietuvos ir Lenkijos faktus, įdomiai ir vaizdžiai papasakojo apie Seinų baziliką, lietuvių poetą ir Seinų vyskupą A. Baranauską, Seinų kunigų dvasinės seminarijos pastatą.

   Po ekskursijos, sočiai prisiragavę lietuviškų patiekalų Seinų restorane „Lietuviška karčiama“, tęsėme  kelionę po Lenkiją. Didelį įspūdį paliko Augustavo kanalai ir giria.

   Grįždami namo, dalijomės kelionės įspūdžiais, nejautėme jokio nuovargio, buvome gerai nusiteikę.

Paskutinio skambučio šventė

 paskutinis-skambutis-pradinuku-collage-small

   Kaip upės vanduo nepastebimai prabėgo laikas, nuplukdęs dar vienerius mokslo metus ir pakvietęs pasitikti vasarą. Gegužės 31 d. nuaidėjo paskutinis skambutis priešmokyklinės ugdymo grupės vaikams ir 1-5 klasių mokiniams.

 

Pažintinė – praktinė išvyka į Rasų kapines 

   Rasų kapinės – tai bene svarbiausia ir seniausia amžinojo atilsio vieta Lietuvoje. Gegužės 29 d. 8 – IG kl. mokiniai vyko į pažintinę – praktinę išvyką Rasų kapinėse Vilniuje: „Gražiausias nekropolis Europoje“. Gavę kapinių planą, mokiniams ieškojo įžymių veikėjų kapus. Įgytos geografinės žinios leido greitai surasti  J.Basanavičiaus, P.Vileošio, M.K Čiurlionio ir kt. amžinojo poilsio vietas.
rasu-kapines-collage-small

Pramogos gimnazijos baseine

Gimnazijoje yra vieta, kur neprivalu vilkėti uniformų, nereikia sėdėti prie suolų, net lentos ten nėra – tai gimnazijos baseinas. Gegužės 23 dieną 5-6 klasės mokiniai gerino plaukimo, bendravimo įgūdžius; mėgavosi pirties ir baseino malonumais, prižiūrimi klasės vadovų.

baseinas-small

Tėvų šventė

Gegužės 24 dieną vyko jau tradicine tapusi „Tėvų šventė“, buvo smagu stebėti, kiek daug vaikai išmoko dainų, šokių, eilėraščių per šiuos mokslo metus.

tevu-diena-collage-small-small

Susitikimas su būsimaisiais pirmokais

Gegužės 17 d. vyko susitikimas su busimaisiais pirmokais, priešmokyklinės ugdymo grupės vaikais ir jų tėveliais.

busimu-pirmoku-collage-small

Apsilankymas Lietuvos operos ir baleto teatre

Saulėtą gegužės sekmadienį į mokinių širdeles pasibeldė gyvai atliekama muzika. 5-6 klasių mokiniai Lietuvos operos ir baleto teatre įtempę ausis klausėsi, žiūrėjo bei žavėjosi vaikiška opera „Bruknelė“.

operos-ir-baleto-collage-small

Abėcėlės šventė

   2017 m. gegužės 12 d. gimnazijoje įvyko tradicinė pirmokų Abėcėlės šventė. Pasipuošę mokinukai deklamavo, dainavo, atliko užduotis. Jie norėjo parodyti tėveliams, seneliams ir mokytojams, kad jau pažįsta visas raides ir moka skaityti. Klasės vadovė visiems pirmokams įteikė „Abėcėlės pažymėjimus“. Šventės pabaigoje gimnazijos direktorė pirmokus „įšventino“ į skaitytojų gretas, o bibliotekininkė įteikė „Skaitytojo diplomus“.

abeceles-collage-small

Meno festivalis – konkursas

menu-festiv-collage-small

 

Menas kaip žiedadulkės, kurių beveik nesimato, bet jos apkimba mūsų sielą ir leidžia pakilti virš kasdienybės. Gegužės 11 d. mūsų gimnazijoje vyko Meno festivalis – konkursas, kuriame dalyvavo Šumsko pagrindinės mokyklos, Kyviškių pagrindinės mokyklos, Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazijos bei Kalvelių „Aušros“ gimnazijos mokiniai. Tą dieną muzikos dulkės pasklido ore ir daugelis nejučia nusišypsojome, pajutome harmoniją su savimi ir pasauliu.

   Gegužės 10 d. 10.00 val. visi gimnazijos mokiniai (priešmokyklinio ugdymo grupės, 1-8 kl., I-IV G kl.) dalyvavo atvirų durų Kenos užkardoje renginyje.

kenos-uzk-atv-duru-diena-collage-medium

Metų Žiniukas 2017


ziniukas-2017-m-collage-small

 

Gegužės 5 d. Kalvelių „Aušros“ gimnazijoje vyko Kalvelių metodinio centro pradinių klasių mokinių konkursas „Metų Žiniukas 2017“.  Konkurso tema – „Lietuva“. Jame dalyvavo mokiniai iš Kalvelių „Aušros“, Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko ir Rukainių gimnazijų. Konkurso metu pradinukai pademonstravo puikias žinias apie Lietuvą, o mes džiaugiamės, kad jie daug žino apie savo Tėvynę, domisi jos istorija, gamta bei tautosaka. 1-2 ir 3-4 klasių mokiniai nekantriai laukė baigiamojo konkurso etapo, kai paaiškėjo konkurso nugalėtojai. Sveikiname Kalvelių „Aušros“ gimnazijos 1 klasės mokinę Uršulę Šimkūnaitę ir Nemėžio šv. R. Kalinausko 4 klasės mokinį Edgarą Oleinikovą tapus „Metų Žiniukais 2017“.