Projektas „Kirčiavimo ambasadoriai“

Kirčiavimas – kalbos rūbas, kurį išvystame pirmiausia. I G klasės mokiniai sėkmingai dalyvavo gimnazijos projekte „Kirčiaviamo ambasadoriai“, kurio tikslas – skatinti mokinius bei dalykų mokytojus taisyklingai kirčiuoti terminus įvairiais linksniais. Mokiniai, susiskirstę į nedideles grupes (pagal pirmąją vardo raidę), bendraudami Daugiau …

DĖMESIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO Atkreipiu dėmesį, kad kitos VR Administracijos direktoriaus 2020-12-08 įsakymo Nr. A27(1)-3324 nuostatos lieka nepakitusios.  Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu. Karantino režimo trukmė –  iki 2021 Daugiau …

DĖMESIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS –VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS SPRENDIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. V-2544 „DĖL PRADINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO Daugiau …

„EUROPOS EGZAMINAS“

„Europos egzamino“ užduotys šiemet nėra suskirstytos pagal amžiaus grupes, tad dalyvauti egzamine gali visų klasių mokiniai, kurie domisi Europos Sąjunga, jos veikimu ir aktualijomis. Gegužės 8 d. nuo 9.00 iki 23.59 val. pakvieskite mokinius apsilankyti interneto svetainėje egzaminas.eu, čia užsiregistruoti, būtinai pažymėti savo Daugiau …