EUROPOS PAMOKŲ „MARATONAS“

Gegužės 4-8 d. vykdėme Europos dienos veiklas gimnazijoje. Viena  iš jų Europos pamokų „maratonas“ – 15 pamokų 4 – IV kl. apie Europos Sąjungą.

Geografijos mokytoja Kristina Dubonienė vedė integruotą pamoka 6 kl. „Europos Sąjunga ir biosfera“.  Mokiniai remdamiesi PPT pristatymu ir savo turimomis žiniomis susipažino ir palygino ES narių gamtinius ir kultūrinius kraštovaizdžius. 7 klasėje vyko pamoka tema „Australijos, N. Zelandijos ir Europos Sąjungos valstybės“. Mokiniai susipažino su ES žemėlapiu ir palygino N. Zelandiją, Australiją ir vieną pasirinktą ES narę pagal šiuos kriterijus: plotas, gyventojų skaičius, sostinė, didžiausias miestas. 8 klasėje vyko pamokos tema „Europa – mūsų žemynas“ ir „Europos Sąjunga“. Jaunuoliai aiškinosi Europos žemyno demografinę situaciją, apskaičiavo natūralųjį gyventojų prieaugį ir priėjo prie  išvados, kad Europa yra senėjantis žemynas. Mokiniai gilino žinias apie ES, jos ištakas ir raidą. Atliko užduotis pratybose, kur išsiaiškino kuo ES naudinga valstybėms narėms ir kokių sunkumų kyla. II G klasėje vyko pamoka „Paslaugos pasaulyje ir Europos Sąjungoje“. Buvo gilinamos žinios apie ES, lyginamas ir komentuojamas paslaugų sferos lygis nurodytose šalyse.

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Nijolė Janušauskienė 4 klasėje organizavo integruotas pasaulio pažinimo, dailės ir technologijų, pamokas skirtas pažinti Europos Sąjungos šalis ir jų kultūrą.

 Ekonomikos pamokoje I G klasėje tema „Pagrindiniai Lietuvos makroekonominiai rodikliai Europos sąjungos kontekste“ buvo nagrinėjami klausimai: Kas yra BVP ir kaip jis skaičiuojamas? Kodėl infliacija ir/ar nedarbas griauna ekonomiką? Kokia Lietuvos ekonominė padėtis Europos Sąjungos fone. Daugiausiai diskusijų sukėlęs klausimas – kaip Europos Sąjungos ekonomika atsigaus po COVI-19 poveikio.

 Istorijos pamokas „Pažinkime Europą“ 5 ir 6 kl. mokytoja metodininkė Edita Burvytė vedė „Europos mokymosi kampelyje“, kur mokiniai galėjo ne tik daugiau sužinoti apie ES, pažaisti smagius žaidimus, bet ir įsivertinti žinias. II G ir IV G kl. mokiniai gilino žinias apie Europos Sąjungą ir ruošėsi Europos egzaminui. Pilietinio ugdymo pamokose I ir II G kl. mokiniai susipažino su svarbiausiais ES iššūkiais skaitmeniname amžiuje.

#MEPALietuva