EUROPOS PAMOKOS IŠ NAMŲ KALVELIŲ „AUŠROS“ GIMNAZIJOJE

Vilniaus r. Kalvelių „Aušros“ gimnazija šiais mokslo metais prisijungė prie „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“  MEPA įgyvendinimo  –  įsipareigojo integruoti projekto mokomąją medžiagą į istorijos, geografijos, ekonomikos, biologijos, užsienio kalbų ir kitų mokomųjų dalykų pamokas, pravesti bent 20 MEPA pamokų per visus mokslo metus ir gegužės 9 d. organizuoti Europos dienos šventę Europos dieną. Karantinas pakoregavo visas veiklas, tad paskutinės MEPA pamokos  –  „Europos pamokos iš namų“   vyko balandžio 14  –  gegužės 5 dienomis: balandžio 14 d. istorijos pamokoje „Europos integracijos procesai“ IV G klasės mokiniai analizavo Šumano doktriną ir Europos Ekonominės bendrijos įkūrimo reikšmę; balandžio 15 d. I-II G klasių mokiniai pilietinio ugdymo pamokoje „Europos Sąjunga ir aš“ diskutavo „Kuo svarbi ES jų kasdieniam gyvenimui“ ir varžėsi internetinėje viktorinoje svetainės europa.eu „Mokymosi kampelyje“; balandžio 20-21 d. abiturientai istorijos pamokoje analizavo tolimesnės Europos ekonominės ir politinės integracijos eigą ir jos raidos perspektyvas; balandžio 20 d. dešimtokai istorijos pamokoje žiūrėjo  video medžiagą apie Europos Sąjungos istoriją ir savo žinias pasitikrino protų mūšyje; balandžio 21 d. II G klasės mokiniai  pilietiškumo ugdymo vaizdo pamokoje „ES reagavimas į koronavirusą“ (interneto svetainėje europa.eu.) susipažino su Komisijos apžvalga apie  koronovirusą, diskutavo apie aktualiausias ES problemas „Kas numatyta ES darbotvarkėje“; balandžio 23 d. integruotoje biologijos ir pilietiškumo ugdymo pamokoje „ES pasaulyje ir globalūs iššūkiai   klimato kaita“ aptarė Europos „Žaliojo kuro“ aktualijas ir varžės europa.eu/clima/sites/quiz/ konkurse; balandžio 28 d. pamokoje „ES pasaulyje ir globalūs iššūkiai (informacinis karas)“ susipažino su svarbiausiais ES veiksmais ir sprendimais kovojant su pandemija ir dezinformacija. (#EuropiečiaiPriešCOVID19 / Žinių radijas / 01_ apie dezinformaciją). Gegužės 4 d. vyko istorijos pamokos II G ir IV G kl. mokiniams „Europos Sąjungos institucijos. Jų veikimo ir sprendimų priėmimo principai bei tarpusavio sąveika“. Jaunuoliai aiškinosi, kaip veikia svarbiausios ES institucijos – Europos Parlamentas, Europos Komisija, Europos Sąjungos Taryba, palygino ES institucijų (Europos Parlamento, Europos Komisijos ir ES Tarybos) su Lietuvos institucijomis (LR Seimu, LR Vyriausybe ir ministerijomis). Gegužės 5 d. IV G kl. mokiniai istorijos pamokoje „Europos Parlamento veikla: teisės aktų rengimas ir sprendimų priėmimas“ susipažino su ES sprendimų priėmimo teisėkūros procedūromis. Gegužės 5 d. I-II G kl. mokiniai integruotoje pilietiškumo ugdymo ir IKT LRT Mediatekos pamokoje „Prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusi Europa“ susipažino su svarbiausi ES iššūkiais skaitmeniniame amžiuje. Gegužės 5 d. I G klasės mokiniai geografijos pamokoje „Migracijos, pabėgėliai ir ES“, „Kultūrų ir religijų geografija“ ne tik gilino žinias apie ES kylančią pabėgėlių, kurie plūsta į pietines ES šalis per Viduržemio jūrą, problemą, bet ir aptarė vidinę migraciją. Mokiniai įtvirtino žinias žemėlapyje, bei Eduka mokymosi platformoje. Gegužės 7 d. istorijos pamokoje II G kl. mokiniai sužinojo, kaip sudaromas Europos Parlamentas pagal šalis ir politines grupes, internetinėje svetainėje europa.eu domėjosi Lietuvos politikų veikla Europos Parlamente,  gegužės 7 d. geografijos pamokoje „Paslaugos pasaulyje ir Europos Sąjungoje“ gilino žinias apie ES, lygino ir komentavo paslaugų sferos lygį nurodytose šalyse Eduka mokymosi platformoje.

„Europos pamokos iš namų“ buvo naudingos ir įdomios, nes karantinas baigsis, o ką nuveikėme ir išmokome – liks.

Akimirkas iš Europos dienos šventės galite išvysti: https://www.youtube.com/watch?v=myI6I5UPgvM&feature=share&fbclid=IwAR3mCHXCw6MsJvloyXjL6RQSB2Yh9MXSkjw-dWxHRBjwwdeKCqA-T9pLJyQ

Istorijos mokytoja metodininkė Edita Burvytė