GEDULO IR VILTIES DIENA

Gedulo ir vilties diena skirta atminti sovietinio režimo tremtinius. Ji minima birželio 14 d., nes būtent tą dieną 1941 m. Sovietų Sąjunga pradėjo masinius gyventojų trėmimus į Sibirą. Iš viso išvežta apie 18 500 Lietuvos gyventojų, kurių didžioji dalis vežti į tremtį, kiti – į GULAG’o stovyklas. Nukentėjo daug to meto politikų ir kitų visuomenės veikėjų.

Praėjus 80 metų mums vis dar rūpi tremtinių istorija, todėl 2021 metų birželio 14 dieną mes, I G klasės mokiniai, su klasės vadove Valentina Fedorovič susirinkome paminėti šią sukaktį. Kai atėjome į Kalvelių ,,Aušros” gimnazijos kiemą, klasės vadovė papasakojo apie graudų tremtinių likimą, kuris jai artimas, nes mokytoja turėjo ištremtų giminaičių. Išklausę pasakojimo apie tremtinius, paėmėme gėlių, žvakių ir kartu su kultūros centro darbuotojais nuėjome link geležinkelio, kuriuo buvo vežami tremtiniai į Sibirą. Ten uždegę žvakes, padėję gėlių pasimeldėme ir tylos minute pagerbėme tremtinius.

Kalvelių ,,Aušros” gimnazijos I G klasės mokinė Nikol Šostak