MOKSLO METŲ PRADŽIOS ŠVENTĖ

Po karštų ir saulėtų vasaros atostogų atėjo pati gražiausia rudens šventė – Rugsėjo 1-oji.

Kalvelių „Aušros“ gimnazijoje mokslo metų pradžios šventė prasidėjo šv.  Mišiomis, kurias aukojo klebonas Jan Černiavski.  Po šv. Mišių į oficialią šventės dalį gimnazijos aktų salėje negalėjo susirinkti visų klasių mokiniai, nes atsakingai laikėmės visų saugaus elgesio dėl epidemiologinės situacijos rekomendacijų. Todėl video įrašu gimnazijos bendruomenę gražiais žodžiais ir palinkėjimais pasveikino direktorė Irena Veličkienė.

Į spalvingai papuoštą gimnazijos aktų salę abiturientai atlydėjo pirmokėlius ir priešmokyklinio ugdymo grupės vaikus. Rugsėjo 1-osios šventė ypatingai svarbi pirmokams, kurie pradeda kelionę į mokslo ir žinių šalį bei dvyliktokams, kuriems šie mokslo metai gimnazijoje jau paskutiniai.  

Pirmokai drąsiai padeklamavo eilėraštį apie mokyklą, o 1 klasės mokytoja Jolanta palinkėjo atradimų ir kūrybos džiaugsmo, pakilios nuotaikos ir sėkmingų naujų mokslo metų.

 Gimnazijos direktorė Irena Veličkienė džiaugėsi matydama buvusius mokinius, kurie šiais mokslo metais į gimnaziją atvedė jau savo vaikus. Šiltais žodžiais sveikindama pačius mažiausius mokinius, įteikė jiems dovanas. Mokinukai džiaugėsi ne tik gautomis dovanėlėmis, bet ir didžiavosi pirmuoju dokumentu – Vaiko konstitucija.

Po iškilmingos šventės abiturientai palydėjo pirmokus į klasę.

Mokinių taryba dėkoja muzikos mokytojai Valentinai už nuotaikingą muziką ir šviesias emocijas ir dailės mokytojai Anželikai.

Tikimės, jog ši graži rudens diena išliks šviesi ir džiaugsminga gimnazijoje, kiekvienoje klasėje, kiekvienoje šeimoje, o nauji mokslo metai paskatins kūrybai ir darbui.

Mokytojos Jolanta Pašutienė, Jekaterina Zvereva, Valentina Fedorovič ir Inga Meleikienė