Projektas ,,Zipio draugai”

Vykdymo trukmė –  2019-2020 m. m.

Tikslas –  padėti vaikams išsiugdyti socialinius bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus, siekiant vaikų geresnės psichinės sveikatos ir emocinės gerovės.

Uždaviniai –  mokyti vaikus kaip suvokti ir kalbėti apie savo jausmus; ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius; mokyti įveikti kasdienius sunkumus; padėti adaptuotis mokykloje.

Dalyviai – 1 klasės mokiniai.