Projektas „Tėvų profesija gyvai“  • Projektas „Tėvų profesija gyvai“.

Vykdymo trukmė –  2019 m. rugsėjis – 2020 m. gegužė.

Tikslas – teoriškai ir praktiškai susipažinti su įvairiomis profesijomis.

Uždaviniai:

  1. Surinkti kuo daugiau informacijos apie įvairias profesijas, pirmenybę skiriant tėvų profesijoms.
  2. Įtraukti mokinių tėvus į ugdomąjį procesą, vykdant projekto veiklas.
  3. Skatinti tėvus padėti vaikams pasirinkti norimos profesijos kryptį.
  4. Palaikyti glaudžius ryšius tarp mokytojos, mokinių ir jų tėvų.

Dalyviai – 2 klasės mokiniai.R