Tarptautinis eTwinning projektas „Kelionė į pasakų šalį“

Vykdymo trukmė –  2019 m. rugsėjis – 2020 m. gegužė.

Tikslai:

1. Per pasirinktas veiklas padėti atsiskleisti vaikų kūrybiniams artistiniams bei muzikiniams gebėjimams.
2. Skatinti mokinių, mokytojų ir tėvų bendravimą ir bendradarbiavimą.

Tikėtini rezultatai:

Atsižvelgiant į vaikų amžių ir poreikius, įgyvendinti pasirinktas veiklas: sukurti originalią pasaką arba pasakų personažų pagrindu paremtą šventinį vaidinimą, koncertą, pasakų knygą, įvairių darbų parodą ar kt.

Pasirinktos veiklos (darbo) rezultato pristatymas galerijoje, pasidalinant įspūdžiais, bei aptariant kūrinio ruošimo etapus. Apie tai papasakota projekto draugams „eTwinning“ projekto erdvėse.

Dalyviai – 2 klasės mokiniai