Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Nina Bašajevienė
tel. (8 5) 2495179,
III vadybos kategorija,
lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė,
pedagoginio darbo stažas 31 metai