Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams
Galina Aleksejeva
tel. (8 5) 2495179,

darbo stažas  41 metai