Projektas „Sveikas ir aktyvus gyvenimo būdas“

Projektas finansuojamas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemone 08.4.2-ESFA-K-629 „Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo srityje“.

Tikslas – skatinti vaikų ir paauglių iki 18 metų amžiaus sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą.

Uždavinys – įgyvendinti sveikos gyvensenos principus ugdančias veiklas vaikams ir paaugliams iki 18 metų.

Projekto veiklos: švietėjiškų ir informacinių sveiko ir aktyvaus gyvenimo būdо veiklų organizavimas; sveikos gyvensenos principus ugdančių veiklų organizavimas.
Dalyviai – vaikai ir paaugliai iki 18 metų amžiaus.


Projekto „Sveikas ir aktyvus gyvenimo būdas“ akimirkos


Nuo Sausio 9 dienos tęsiamos projekto „Sveikas ir aktyvus gyvenimo būdas“ veiklos. Mokiniai  skatinami aktyviai ir taisyklingai sportuoti ir sveikai gyventi, supažindinami su naujomis kūno judesių lavinimo metodikomis. Užsiėmimus veda sporto treneris – Dainius Kazlauskas.