Vizija, misija

Vizija

Kalvelių „Aušros“ gimnazija – atvira, nuolat atsinaujinanti, įsivertinanti, bendruomeniška

ir siekianti kiekvieno mokinio pažangos mokymosi įstaiga.

Misija

Gimnazija ugdo laisvą, laimingą, kūrybišką, tolerantišką, turintį tapatumo jausmą mokinį, padeda įgyti kompetencijų tolimesniam mokinio gyvenimui ir sėkmingai socializacijai šiuolaikinėje visuomenėje.

Filosofija

Neužtenka žinoti, reikia panaudoti žinias;

neužtenka egzistuoti, reikia būti;

neužtenka norėti, reikia veikti.

Vertybės

Atsakomybė, pilietiškumas ir tautiškumas, sąžiningumas, pagarba vieni kitiems, kūrybiškumas ir tobulėjimas.

Prioritetai

Ugdymo prieinamumas visiems mokiniams.

Lietuvių  kalbos dėstymo kokybė.

Bendruomeniškumas, dvasinės ir pilietinės vertybės.

Lyderystė.