Gimnazijos taryba

GIMNAZIJOS TARYBA 2020-2021 M. M.

MOKYTOJŲ ATSTOVAI

 1. Jolanta Pašutienė – gimnazijos tarybos posėdžių sekretorė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 2. Gražina Suboč – gimnazijos tarybos narė, matematikos mokytoja metodininkė;
 3. Inga Meleikienė – gimnazijos tarybos narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 4. Edita Makarova – gimnazijos tarybos narė, socialinė pedagogė metodininkė;
 5. Valentina Fedorovič – gimnazijos tarybos narė, muzikos mokytoja metodininkė;

TĖVŲ ATSTOVAI

 1. Gražina Tamašauskienė – gimnazijos tarybos pirmininkė;
 2. Božena Glotko – gimnazijos tarybos pirmininkės pavaduotoja;
 3. Gitana Macutkevičienė – gimnazijos tarybos narė;
 4. Daiva Pugačiovienė – gimnazijos  tarybos narė;
 5. Kristina Laurinavičienė – gimnazijos tarybos narė.

MOKINIŲ ATSTOVAI

 1. Sonata Bernotaitė – IV G klasės mokinė, narė.
 2. Kornelija Milevič – III G klasės mokinė, narė.
 3. Dija Paulikaitė – III G klasės mokinė, narė.
 4. Monika Podvorska – II G klasės mokinė, narė.
 5. Nikol Šostak – I G klasės mokinė, narė.

GIMNAZIJOS TARYBOS VEIKLOS KRYPTYS 2020-2021 M. M.

 1. Ugdymo proceso organizavimo klausimų sprendimas.
 2. Gimnazijos bendruomenės narių bendradarbiavimo ir bendravimo skatinimas ugdymo procese.
 3. Mokinių aprūpinimo ugdymo procesui reikalingomis priemonėmis klausimų sprendimas.
 4. Įvairiapusės pagalbos teikimas, kuriant palankią gimnazijos aplinką ir mikroklimatą.

GIMNAZIJOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2020-2021 M. M.

Tikslas:

Teikti siūlymus dėl gimnazijos veiklos, mokinių ugdymo(si) kokybės, tėvų įsitraukimo į ugdymo procesą.

Uždaviniai:

 1.    Aptarti 2020-2021 m. m. veiklos planą, ugdymo planą.
 2. Skatinti bendruomenės narių bendradarbiavimą ir bendravimą ugdymo procese.
 3. Stiprinti didžiavimosi gimnazija kultūrą bei atvirumą visuomenei.