Atostogos, pusmečių grafikas

2020-2021 m. m. mokiniams skiriamos atostogos:

Rudens 2020-10-26 – 2020-10-30
Žiemos (Kalėdų) 2020-12-14 – 2021-01-03
Žiemos 2021-02-15 – 2021-02-19
Pavasario (Velykų) 2021-04-06 – 2021-04-09

Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui 5-8, I-III G klasių mokiniams. Atostogų pradžią nustato gimnazijos vadovas, suderinęs su gimnazijos taryba ir Vilniaus r. savivaldybės administracijos švietimo skyriumi. Vasaros atostogos trunka iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.

Vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo ir mokslo ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.

 Ugdymo procesas gimnazijoje skirstomas pusmečiais. Pusmečių trukmė paskirstoma tolygiai ugdymo procese per mokslo metus. 

Nustatyta tokia pusmečių trukmė:

I pusmetis –   rugsėjo 1 d. –  sausio 24 d.;

II pusmetis: sausio 25 d. – gegužės 24 d. (IV G klasės mokiniams), birželio 9 d. (priešmokyklinio ugdymo grupės, 1-4 klasių mokiniams),  birželio 23 d. (5-8, I-III G klasių mokiniams).