2007-2010 m. m. projektai

PILIETINIS PROJEKTAS „Aktyvus jaunimas Lietuvai“ 2007 metais įgyvendinome pilietinio ir tautinio ugdymo projektą “Pilietiškumo ugdymas per mokinių savivaldą”, kuris padėjo sustiprinti ne tik mūsų mokyklos savivaldos įvairių grandžių (Mokyklos Tarybos, Mokinių Tarybos, Tėvų Komiteto)  efektyvumą sutelkti mokyklos bendruomenę (pagaliau išjudinome tėvelius), bet ir suaktyvino kitų mūsų projekto partnerių –  Vilniaus r. mokyklų (Pagirių gimnazijos, Valčiūnų, Kalvelių S. Moniuškos vidurinių mokyklų, Kenos , Šumsko, Veliučionių pagrindinių mokyklų) mokinių savivaldų veiklą. Šiais metais vykdome pilietinio ir tautinio ugdymo projektą „Aktyvus jaunimas – Lietuvai“. Jo tikslas – ugdyti mąstančią, laisvą, demokratišką asmenybę, skatinti kurti naujus pilietinės veiklos modelius ir inicijuoti jų sklaidą, stiprinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais.
eTwinning projektas Let‘s Play Together/ Žaiskime kartu Vilniaus rajono Kalvelių 2- osios vidurinės mokyklos mokiniai  turėjo galimybę bendrauti ir bendradarbiauti virtualioje erdvėje su vaikais iš kitų ES šalių. 2-4 klasių mokiniai kartu su anglų kalbos mokytoja Irina Tomaševič dalyvavo Europos Komisijos Švietimo ir kultūros direktorato eTwinning programoje „Let‘s play together“, kurioje kartu su mūsų mokiniais dalyvavo vaikai iš Didžiosios Britanijos, Bulgarijos, Portugalijos, Ispanijos, Italijos, Latvijos, Prancūzijos, Lenkijos, Turkijos, Rumunijos ir Graikijos.  Mokiniai, lankantys anglų kalbos būrelį (mok. I.Tomaševič) anglų kalba virtualiai bendravo su mokiniais iš kitų Europos Sąjungos šalių, dalijosi savo gebėjimais ir pasiekimais, mokėsi vieni iš kitų. „Let‘s play together“ eTwinning projekto tikslas yra puoselėti gilesnį  Europos jaunimo indėlį siekiant demokratiškos daugiakultūrės visuomenės.  
„Būk atsakingas“ Kalvelių 2-ojoje vidurinėje mokykloje yra labai stipri ir aktyvi mokinių savivalda, kuriai niekada netrūksta kūrybiškų ir originalių idėjų. Jau nuo 2000 metų mes vykdome pilietinius projektus, kurie skatina ugdyti asmenybę, sutelkti mokyklos bendruomenę, puoselėti demokratines vertybes. Šiais metais mūsų  mokinių taryba nusprendė dalyvauti Vytauto Didžiojo universiteto ir JAV ambasados Lietuvoje organizuojamame konkurse „Aktyvus Pilietiškumas – mano gyvenimo būdas“. Šio projekto iniciatorė, VDU docentė Kristina Juraitė. Šio konkurso tikslas – skatinti jaunimą įgyvendinti naujas, originalias pilietiškumo idėjas, pristatyti vykdomas pilietines akcijas bei aktyviai išreikšti savo poziciją jaunimui aktualiais pilietiškumo klausimais. Mūsų mokinių taryba nusprendė surengti 2 dienų projektą „Būk atsakingas“, kuriame ypatingą dėmesį  skyrėme jaunimo pilietinio sąmoningumo stiprinimui, dalyvavimui visuomeninėje veikloje ir savanorystės judėjimo skatinimui. Projektas vyko gegužės 14-15 dienomis, dalyvavo: Vilniaus r. mokyklų atstovai iš Kalvelių 2-osios, Maišiagalos LDK Algirdo, Medininkų Šv. Kazimiero, Valčiūnų vidurinių mokyklų, Rudaminos Ryto ir Pagirių gimnazijų, bei Jaunimo organizacijų DARBAS ir NVO “Vaikai –  visuomenės dalis”. Projekto idėja patraukli tuo, kad dalyviai susipažino su kitų mokyklų mokiniais bei nevyriausybinių visuomeninių organizacijų nariais, turėjo galimybę išsakyti savo nuomonę, susirasti bendraminčių, praplėtė savo požiūrį į pilietinę visuomenę, turiningai bei prasmingai praleido laiką neformalioje aplinkoje. Renginį pradėjome nuo įsimintiniausių mokyklose vykusių pilietinių projektų pristatymo: „Lietuvos kelias“, „Pilietiškumas – vertybės, moralė, darbas“, „Už mokyklą be patyčių“, „Širdy mažutėj Lietuva“ ir kt. Renginį tęsė Jaunimo organizacija DARBAS. Jie organizavo „Komandos formavimo“ pratybas – šauniai pasilinksminome ir įgijome naudingos patirties, kuri pravers gyvenime. Po linksmų žaidimų susėdome padiskutuoti apie jaunimo pilietinę iniciatyvą – pynėme “Minčių voratinklį”. Visi diskusijos dalyviai galėjo pareikšti savo nuomonę, kaip jaunimas gali prisidėti prie pilietiškos visuomenės kūrimo. Vakare vyko sportinės varžybos dar labiau suartinusios visų mokyklų jaunimą,  klausėmės gyvo garso koncerto, kurį paruošė Kalvelių kultūros centro grupė “Akimirka” bei linksminomės diskotekoje. Kitą dieną vyko apskrito stalo diskusija kurioje aptarėme svarbius bendruomenei ir visuomenei kylančius klausimus: 1)     Kaip jaunimas gali prisidėti prie pilietiškos visuomenės kūrimo? 2)     Kokiu būdu jaunas žmogus gali suvokti, kad jis yra pilietis? 3)     Kaip išugdyti pilietinę atsakomybę? 4)     Ką gali padaryti savo bendruomenės ir visuomenės labui? 5)     Kaip įtraukti kitus į pilietinę veiklą? Renginio pabaigoje dalijomės įspūdžiais ir kūrėme ateities planus sekantiems metams. Atsirado daug norinčių organizuoti panašų pilietinį projektą savo mokykloje. Atradome naujų draugų ir bendraminčių, kilo nauju idėjų ir pasiryžimo jas įgyvendinti. Užtikrindami šio projekto tęstinumą sukūrėme projekto simbolį-vėliavą, kurią kitais metais iškelsime mokykloje, kur vyks kitas pilietinis projektas ir iš saulės gėlių sudėliojome projekto šūkį „BŪK ATSAKINGAS“ bei “įleidome pilietiškumo šaknis” – pasodinome „draugystės medį“. Konkurso „Aktyvus Pilietiškumas – mano gyvenimo būdas“ komisija iš 33 mokyklų atrinko 10 geriausių projektų tarp kurių buvo ir mūsų mokyklos projektas “Būk atsakingas”. Birželio 17 d. vykome į finalinį konkurso etapą Kaune Vytauto Didžiojo universitete kur pristatėme savo projektą didelei auditorijai ir konkurso komisijai. Pagrindinis prizas kelionė į pasirinktą istorinę ar kitą įžymią, ar įdomią Lietuvos vietą! Nors ir nelaimėjome pagrindinio prizo– kelionės į pasirinktą istorinę ar kitą įžymią Lietuvos vietą – bet gavome šaunių prizų, neįkainojamos patirties, suradome bendraminčių iš kitų Lietuvos miestų mokyklų, su kuriais ateityje planuojame bendradarbiauti. Pilietiškumo projekto pristatymas
Projektas „JAUNIMO ŽVILGSNIS Į LIETUVĄ“ Projekto „Jaunimo žvilgsnis į Lietuvą“ metu subūrėme į vieną komandą Kalvelių S. Moniuškos vidurinių mokyklų, Kenos, Veliučionių pagrindinių mokyklų  mokinių tarybų narius ir jų veikos kuratorius, pasidalinome patirtimi, pristatėme mokyklose sukurtus projektus, skirtus Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti. Kūrėme ir pristatėme koliažus „Šimtas jaunimo idėjų Lietuvai“, kuriuose jaunimas pateikė įdomių idėjų, kaip mokiniai galėtų prisidėti prie ekologinių, aplinkos apsaugos, jaunimo užimtumo ir pilietinio ugdymo problemų sprendimo. Vyko draugiškos tinklinio, futbolo ir orientacinio sporto varžybos, tautinės kultūros vakaronė, kuri vyko ne kaip atskiras renginys, bet įsiliejo į šio seminaro veiklą. Dviejų dienų renginį pabaigėme „Draugystės juosta“, kurioje mokiniai įamžino savo įspūdžius, rašė atsiliepimus apie renginį, pasiūlymus bei palinkėjimus.  
Konkursas “AKTYVUS PILIETIŠKUMAS – MANO GYVENIMO BŪDAS” Mūsų mokyklos komanda dalyvavo  moksleivių pilietiškumo projektų konkurse “Aktyvus pilietiškumas – mano gyvenimo būdas”, kurį organizavo Kauno Vytauto Didžiojo universitetas. Konkurso metu  buvo organizuota pilietiškumo mugė. Moksleiviai turėjo galimybę susipažinti su kitais, stenduose pristatomais įgyvendintų projektų rezultatais. Galėjome pasidalinti kontaktais, bukletais, informacija ar suvenyrais. Po to vyko atrinktų projektų – pretendentų į konkurso nugalėtojus – pristatymas. Kol komisija vertino projektus, tęsiasi pilietiškumo mugė. Visi dalyvavę projektai buvo apdovanoti ”Aktyvaus pilietiškumo diplomais”. Mūsų mokyklos projektas ”Būk atsakingas” projektas buvo apdovanotas už kūrybiškumą.  
NELAUK, BET VEIK! Vilniaus rajono Kalvelių 2-osios vidurinės mokyklos mokinių tarybos iniciatyvinė grupė nusprendė dalyvauti Lietuvos televizijos projekte „Savanorių biuras“,kuris vienija gerų darbų iniciatorius savo gyvenamosios vietos bendruomenėse. Kilo gera mintis – sutvarkyti Kalvelių kaimo pagrindinę autobusų stotelę (idėjos autorius – 10 klasės mokinys Tomas Petrošius). Nors visai neseniai mūsų autobusų stotelė buvo suremontuota ir naujai nudažyta, tačiau po kurio laiko, ant jos sienų atsirado necenzūriniai užrašai, sienos buvo ištepliotos, o aplinka prišiukšlinta. Mūsų mokykloje mokosi daug vaikų iš aplinkinių kaimų, kiekvieną dieną jie laukia autobuso šioje stotelėje, todėl mes nusprendėme ne tik sutvarkyti stotelės aplinką, iš naujo ją perdažyti, bet ir papuošti šiuolaikiniam jaunimui patraukliais piešiniais, kuriuos galima būtų atlikti „graffiti“ technika. Mūsų tikslai: 1. Pakeisti estetinį stotelės vaizdą. 2. Suteikti galimybę legaliai išreikšti save jauniesiems „graffiti“ meistrams. 3. Sustabdyti tolesnį stotelės niokojimą. 4. Parodyti kaimo bendruomenei, kad jaunimas gali pakeisti savo kaimą. Norėjome, kad kuo daugiau jaunimo suprastų, kad jie turi būti atsakingi už savo aplinką, neteršti jos šiukšlėmis ir necenzūriniais užrašais, todėl įsipareigojome ir toliau prižiūrėti bei tvarkyti šios stotelės aplinką. Tikimės, kad sustabdysime tolesnį autobusų stotelės niokojimą. Sieksime, kad į pilietinę veiklą įsitrauktų ir kitų Vilniaus rajono mokyklų bendruomenės. Projekto rezultatas – renovuota kaimo autobusų stotelė: perdažyta, papuošta šiuolaikiniam jaunimui patraukliais piešiniais, sutvarkyta aplinka. Projekte dalyvavo 15 žmonių. Mūsų projektą parėmė aukojimo portalas www.aukok.lt, UAB „OVIMA“, Kalvelių 2-osios vidurinės mokyklos bendruomenės nariai (mokytojai, mokiniai, tėveliai) ir kaimo gyventojai. Projekto rezultatai buvo pristatyti Kalvelių bendruomenei bei Vilniaus r. mokyklų mokinių atstovams konferencijos „Savanorystei – taip“ metu.
Projektas “Kalėdų belaukiant“ Projekto „Kalėdų belaukiant“ programa
Projektas “Advento kalendorius / Advent Calendar” Projekto „Advento kalendorius / Advent Calendar“ programa
Projektas “Užsienio kalbų savaitė” Projekto „Kalbų savaitė“ prorama
ZIPIO DRAUGAI ,,Zipio draugai“ – specialiai 6-7 metų vaikams sukurta programa, mokanti pažinti savo jausmus, kalbėtis apie juos ir ieškoti būdų lengviau juos išgyventi, įveikti, taip pat skatinanti padėti kitiems, kuriems reikalinga mūsų pagalba. Ši programa sukurta tokio amžiaus vaikams dėl to, kad, išmokus įvairius sunkumus įveikti vaikystėje, bus lengviau ir drąsiau patekus į keblias ir kritines situacijas paauglystėje, suaugus, o taip pat prašyti kitų pagalbos bei kalbėtis apie atsiradusias problemas. Su mokiniais daug kalbama apie draugiškumą, jautrumą, tolerantiškumą, tačiau šeimoje ar netinkamoje aplinkoje įgiję neigiamą patirtį, vaikai net nepastebi, kad iš kitų šaiposi, tyčiojasi ir žemina ne tik žodžiais, bet ir poelgiais. Į mokyklą ateina įvairią patirtį sukaupę vaikai. Todėl mokykloje labiausiai ir išryškėja mokinių gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, atsakomybės jausmas, pareigingumas. Sunku dirbti klasėje, kai yra mokinių, turinčių elgesio problemų. Tokie mokiniai dažniausiai savo netinkamu elgesiu stengiasi atkreipti į save dėmesį. Jie rėkimu, mušimusi, prasivardžiavimu siekia lyderio pozicijos. Neigiamų emocijų vaikams kelia net žiniasklaida. Juk periodiniuose leidiniuose, televizijos laidose gausu informacijos apie smurtą, neapykantą, bėgimą nuo atsakomybės ir pan. Daugelio animacinių filmukų herojai dažniausiai būna pikti, kerštingi, savanaudiški, jie nuolat kovoja dėl to, kad pakenktų kitiems. Laimėję kovą, blogiukai skriaudžia ir šaiposi iš pralaimėjusiųjų. Vaikai susidomi neigiamų personažų elgesiu ir daugeliu atvejų kartoja jų poelgius tyčiodamiesi iš savo bendraamžių. Patyčias vaikai gali patirti beveik visur: mokykloje, pakeliui į mokyklą ar grįžtant iš jos, autobuse, kieme ir kitur. Programą ,,Zipio draugai“(anksčiau ji vadinosi ,,Jaunoji Europa“) parengė tarptautinė organizacija ,,Befrienders International“ (Didžioji Britanija), pirmiausia siekianti užkirsti kelią savižudybėms. Programa suskirstyta į šešias dalis: ,,Jausmai“, ,,Bendravimas“, ,,Tarpusavio santykių užmezgimas ir nutraukimas“, ,,Konflikto sprendimas“, ,,Pasikeitimo ir netekties išgyvenimas“ ir  ,,Įveikiame“. Kiekvieną jų sudaro keturios atskiros valandėlės, trunkančios maždaug po 40-45 minučių. Kiekviena dalis skirta vis kitai temai ir remiasi kuriuo nors pasakojimu. Iš viso yra šeši pasakojimai, pavadinti vienu vardu – ,,Zipis ir draugai“. Zipis yra mažas vabalėlis, o jo draugai – keletas mažų vaikų. Jau po kelių pravestų valandėlių pirmokėliai taip susidraugauja su naujaisiais draugais, kad nekantraudami laukia kito susitikimo. Vaikai kartu su pagrindiniais pasakojimų veikėjais pasineria į nelengvą mažųjų pasaulį, kur susiduria su daugeliui gerai žinomais dalykais: draugyste, bendravimu, vienatve, tarpusavio santykiais, konfliktų sprendimu. Valandėlių metu mokiniai atlieka įvairias užduotis (piešia, diskutuoja, vaidina). Šiomis užduotimis siekiama padėti vaikams pažinti ir suprasti savo jausmus ir elgesį. Visų valandėlių metu labiau akcentuojamas bendradarbiavimas, o ne individualios pastangos. Mes gyvename visuomenėje, kurioje didelis dėmesys skiriamas individualiam darbui ir pasiekimams, tačiau, kai esame sutrikę, įžeisti, nuskriausti bei susiduriame su kitokiais sunkumais, mums paprastai padeda kalbėjimasis su kitais ir jų pasiūlyta pagalba,  patarimai ar tiesiog draugų buvimas šalia. Mokykloje pamokų metu dažnai naudojamas darbas grubėse, darbas poromis ar kolektyvinis darbas. Kartais pastebima, kad tarp grupėje dirbančių mokinių vienas ar keli būna nuošaly. Gal dėl to, kad jie nenori dirbti kartu, o gal dėl to, kad kiti nenori su jais dirbti vienoje grupėje? Taigi, programa ir skatina vaikus dirbti kartu, neatstumiant nė vieno, išklausyti vieni kitus ir nebijoti prašyti ir ieškoti pagalbos. Vaikai raginami mokytis iš draugų, kartoti jų pasakytus gerus pasiūlymus. Visų valandėlių metu visada skatinamas bendradarbiavimas ir slopinama konkurencija.