Biblioteka

BIBLIOTEKOS DARBO GRAFIKAS 

PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS
  8.00 – 12.00
12.30 – 16.30
  8.00 – 12.00
12.30 – 16.30  
  8.00 – 12.00
12.30 – 16.30  
  8.00 – 12.00
12.30 – 16.30  
  8.00 – 12.00
12.30 – 16.30  

12.00 – 12.30 pietų pertrauka

Paskutinis mėnesio penktadienis – sanitarinė diena (biblioteka lankytojų neaptarnauja)

TREČIADIENIS 14.00 – 16.00

BIBLIOTEKOJE TEIKIAMOS PROFESINIO INFORMAVIMO TAŠKO

(PIT) KONSULTACIJOS


Bibliotekos fondas 6000 dokumentų 4030 pavadinimų, iš jų 5380 knygų už 19300 eurų.

Vadovėlių fondas 4570 egz. už 35800 eurų.

Biblioteką sudaro:  abonementas, skaitykla, vadovėlių saugykla.

Bendras plotas: 83 m2

Bibliotekoje yra įrengta skaitykla su 16 darbo vietų.

Bibliotekoje yra 4 kompiuterinės darbo vietos su interneto prieiga.

Bibliotekininkė – Diana Naimovičienė,  el. paštas  biblioteka.kalveliai2@gmail.com

Naudojimosi biblioteka taisyklės

Naudojimosi skaityklos kompiuteriais ir internetu taisyklės