Asmens duomenų apsauga

Vilniaus r. Kalvelių „Aušros“ gimnazijos Duomenų apsaugos pareigūnas

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus Vilniaus r. Kalvelių „Aušros“ gimnazijos Duomenų apsaugos pareigūne paskirta bibliotekininkė Diana Naimovičienė.

Duomenų apsaugos pareigūnė vykdo užduotis vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 39 straipsniu.  

Duomenų apsaugos pareigūnė, vykdydama savo užduotis, tinkamai įvertina gimnazijoje su duomenų tvarkymo operacijomis susijusį pavojų, atsižvelgdama į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus.

Dėl duomenų apsaugos galima kreiptis į Vilniaus r. Kalvelių „Aušros“ gimnazijos  duomenų apsaugos pareigūnę – Dianą Naimovičienę tel. (8 5) 2 495 179, el.p. kalveliai2@gmail.com , Margių g. 1a, Kalvelių k., Vilniaus r.