Kontaktinė informacija

Vilniaus rajono Kalvelių „Aušros“ gimnazija

Adresas: Margių g. 1a, Kalvelių k., Vilniaus r. LT-13150
Telefonas:  8 (5) 2495179
Elektroninis paštas: kalveliai2@gmail.com

Interneto svetainės adresas: https://www.ausrosgimnazija.kalveliai.vilniausr.lm.lt

Gimnazijos teisinė forma: biudžetinė įstaiga.

Įstaigos kodas: 191824413, Duomenys kaupiami  ir saugomi Juridinių asmenų registre. 

Gimnazijos savininkas – Vilniaus rajono savivaldybė, identifikavimo kodas 111104987, LT-09318, Rinktinės g. 50, Vilnius. Vykdomos švietimo programos – priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ir neformaliojo vaikų švietimo programos.

Mokomoji kalba: lietuvių

Darbuotojas, atsakingas už asmenų aptarnavimą

Raštinės vedėja: Julija Petrulevič
Telefonas:  8 (5) 2495179
Elektroninis paštas: kalveliai2@gmail.com

Darbo laikas:

7.00 – 11.00

11.30 – 12.00

16.00 – 19.30

Pietūs: 11.00 – 11.30

Gimnazijoje valstybinės kalbos nemokantys asmenys gali būti aptarnaujami lenkų, rusų kalbomis.