Projektas ,,Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms“

  • Projektas ,,Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms“ yra bendras asociacijos ,,Kūrybinės jungtys“ ir Britų tarybos projektas, įgyvendinamas bendradarbiaujant su Ugdymo plėtotės centru. Jos įgyvendinimą finansuoja Britų taryba ir Lietuvos kultūros taryba.

Vykdymo trukmė –  2019-2020 m. m.

Tikslas – atskleisti ir ugdyti mokinių XXI–ojo amžiaus gebėjimus, ypač kritinį mąstymą, kūrybingumą, iniciatyvumą, bendrojo ugdymo procese. Šio tikslo siekiama bendradarbiaujant mokykloms ir kūrybinių profesijų atstovams, kartu tyrinėjant ir sprendžiant konkrečios mokyklos patiriamus mokymosi iššūkius.

Uždaviniai:

  1. a) lavinti šiuos mokinių XXI-ojo amžiaus gebėjimus: gebėjimą kritiškai, savarankiškai mąstyti ir spręsti problemas; gebėjimą bendradarbiauti įvairiose komandose ir efektyviai komunikuoti su skirtingais žmonėmis; kūrybiškumą ir vaizduotę; mokinių lyderystę, iniciatyvumą ir asmeninį augimą;
  2. b) stiprinti mokytojų kompetenciją kūrybiškai ugdyti mokinių XXI-ojo amžiaus gebėjimus bendrojo ugdymo procese.

Dalyviai  –  6 ir 8 klasių mokiniai ir dalykų mokytojai.


Šiemet ir vėl siekėme gimnazijos bendruomenę paskatinti  mokytis kitaip, nes XXI a. kviečia žmogų kritiškai mąstyti, savarankiškai vertinti situacijas, atsakingai veikti, gebėti bendrauti su skirtingų kultūrų ir vertybių žmonėmis. Jau antrus metus įsitraukėme į projekto ,,Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms (2019-2020 m. m.)“ veiklų vykdymą.Šį projektą įgyvendina Britų taryba ir asociacija „Kūrybinės jungtys“ kartu su Ugdymo plėtotės centru.               

Programa „Tyrinėjimo menas“  skirta ugdyti moksleivių XXI amžiaus gebėjimus, ypač kritinį mąstymą ir problemų sprendimą, kūrybingumą, bendravimą ir bendradarbiavimą, lyderystę ir iniciatyvumą. Projekto tikslas – atskleisti, tyrinėti ir ugdyti XXI amžiaus gebėjimus bendrojo ugdymo procese (ugdyti tiek mokinių, tiek mokytojų tyrinėjantį mąstymą, plėsti jų galimybių lauką mokantis, kartu išmokstant spręsti kylančius iššūkius).

Mokymosi ir tyrinėjimo procese dalyvaus 7 klasės mokiniai, klasės vadovė Edita Makarova, užsienio kalbos (anglų) mokytoja Irina Tomaševič, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Nina Bašajevienė, geografijos mokytoja Kristina Dubonienė, kiti dalykų mokytojai bursis į „Mokytojų klubą“.  Įgyvendinti šį projektą mums padės  kuriančioji praktikė Aistė Kriukelytė, šiuolaikinio šokio kūrėja ir judesio terapeutė bei  agentė
Jurgita Nagrockytė-Zigmantė.

Tikimės, kad mums pavyks pasitelkti kūrybišką, tyrinėjimu, patirtimi pagrįstą mokymosi procesą ir visi kursime, ieškosime bei bendradarbiausime!


Spalio 18 ir 22 dienomis įvyko pirmieji mokinių susitikimai su kuriančiąja praktike Aiste Kriukelyte, šiuolaikinio šokio kūrėja, judesio terapeute ir  agente Jurgita Nagrockyte-Zigmante.

Spalio 30 d. gimnazijos mokytojai susirinko į iššūkius keliančią veiklą – Mokytojų klubą. Tobulinti savo kvalifikaciją yra pakviesti visi gimnazijoje dirbantys mokytojai.  Mokytojų klubo  veiklos tikslas – ugdyti mokytojų tyrinėjantį mąstymą, plėsti jų galimybių lauką mokantis, kartu išmokstant spręsti kylančius iššūkius. Svarbiausias Mokytojų klubo principas – ugdytis nuostatas ir įgūdžius, reikalingus stiprinti šiuolaikinio jauno žmogaus gebėjimus. Pagrindinis veiklos tikslas – išbandyti kūrybišką mokymąsi patiems.

Džiaugiamės, kad  mūsų gimnazijos bendruomenė įkvepiama mokytis ir skatinama mokytis kitaip.


NETRADICINĖ LIETUVIŲ KALBOS PAMOKA: IŠVYKA Į VILNIAUS NACIONALINĘ M. MAŽVYDO BIBLIOTEKĄ

Gimnazija dalyvauja projekte „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms 2019-2020 m. m.“ Programą ,,Tyrinėjimo menas“ įgyvendina Britų taryba ir asociacija „Kūrybinės jungtys“. Projektas yra Britų tarybos kultūrinių ryšių programos, vykdomos visose trijose Baltijos šalyse, dalis. Įkurtame „Mokytojų klube“ vyksta mokymai: integruotų pamokų kūrimas netradicinėse aplinkose, diskutuojama, kaip į ugdymo procesą įtraukti kūrybinę veiklą, skatinančią tyrinėti, mąstyti, reflektuoti, ieškoma įkvėpimo šaltinių, bandoma kurti interaktyvias veiklas muziejuje įvairių amžiaus grupių ir net kultūrų atstovams. Mokytojai  išbandę kritinio mąstymo ir kūrybiškumo metodą muziejaus bibliotekoje, pasisėmę naujų idėjų, nutarė pravesti lietuvių kalbos pamoką netradicinėje erdvėje.  

Vasario 26 d. siekiant paskatinti skaitančius vaikus buvo organizuota 3 ir 4 klasių mokiniams išvyka į Vilniaus Nacionalinę M. Mažvydo biblioteką. Mokiniai susipažino su M. Mažvydo bibliotekos erdvėmis, rinko informaciją, fotografavo įsimintiniausias vietas netradicinėje erdvėje, aiškinosi, kas buvo M. Mažvydas, kodėl ši biblioteka pavadinta jo vardu, kiek knygų yra bibliotekoje. Bibliotekos Vaikų skyriuje mokiniai skaitė ir pristatė pasirinktas knygas. Užsiėmimo pabaigoje vaikai apžiūrėjo dailės kūrinių parodą „Bėgimas su vilkais“.

Džiaugiamės, kad mokiniai buvo aktyvūs, dalijosi įspūdžiais, daug diskutavo apie knygų įvairovę, skaitymo naudą, atliko kūrybines užduotis. Ši veikla paskatino ugdyti mokinių XXI–ojo amžiaus gebėjimus (kūrybiškumą ir kritinį mąstymą, gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti).

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Jolanta Pašutienė