„Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ #MEPALietuva

 • „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ #MEPALietuva įgyvendinimas Lietuvoje.

Vykdymo trukmė –  2019–2020 m. m.

Tikslas – ugdyti jaunuosius europiečius, pristatyti Europos Sąjungos poveikį ir naudą įvairioms gyvenimo sritims ir skatinti jaunus žmones būti aktyviais savo šalies ir Europos Sąjungos piliečiais. Ši programa vykdoma visose ES šalyse.

Dalyviai  –  I-IV G klasių mokiniai.


Europos Parlamento Informacijos biuras Lietuvoje tęsia tarptautinio projekto  „Mokyklos–Europos Parlamento ambasadorės“ MEPA įgyvendinimąProgramos tikslas – skatinti aktyvų jaunimo domėjimąsi Europos Sąjungos sprendimais ir aktualijomis, o ypač Europos Parlamento vaidmeniu Europos demokratijoje. Vykdant šį projektą numatytos tiek formaliojo ugdymo (integruotos pamokos apie ES ir Europos Parlamentą), tiek neformaliojo ugdymo ( Europos dienos renginiai, diskusijos, informacijos apie EP ir ES sklaida) priemonės. Programoje sėkmingai dalyvaujančioms bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo mokykloms bus suteiktas Europos Parlamento ambasadorių vardas. Išrinktos aktyviausios mokyklos mokiniai bus pakviesti apsilankyti Europos Parlamente Strasbūre, o mokyklos mokytojai bus kviečiami į mokomuosius seminarus Briuselyje arba Strasbūre.

 Vilniaus r. Kalvelių „Aušros“ gimnazija šiais metais prisijungė prie šios programos veiklų įgyvendinimo. Spalio 22 d. paskelbtas projekto „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ (#MEPALIETUVA) startas – projektas pristatytas I-IV G klasių mokiniams ir mokytojams. Gimnazija įsipareigojo integruoti projekto mokomąją medžiagą į pamokas (istorijos, geografijos, ekonomikos, biologijos, užsienio kalbų ir kitas), pravesti bent 20 MEPA pamokų per visus mokslo metus, organizuoti Europos dienos šventę gegužės 9 d. (Europos dieną), suteikti galimybę pasireikšti aktyviems moksleiviams, kurie padės organizuoti renginius ir įtraukti į juos gimnazijos, rajono ar miesto bendruomenę.

Prieš startą buvo atlikti namų darbai: paskirti vyresnieji ambasadoriai, atsakingi už projekto įgyvendinimą gimnazijoje (istorijos mokytoja metodininkė Edita Burvytė ir užsienio kalbos (anglų) mokytoja metodininkė Irina Tomaševič); informuoti gimnazijos mokytojai apie galimybę prisidėti prie projekto; įsteigtas Europos Sąjungos informacinis centras „ES informacijos lentyna“ gimnazijos bibliotekoje ir gimnazijos kompiuteriuose patalpinti aplankai su ES informacijos šaltiniais: Europos Parlamentas – http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/lt; Europos Parlamento naujienos – http://www.europarl.europa.eu/news/lt; Europos Sąjungos Taryba – https://www.consilium.europa.eu/lt/; Europos Komisija – https://ec.europa.eu/commission/index_lt; pagrindinė informacija apie Europos Sąjungą – https://europa.eu/european-union/about-eu_lt; Europos Sąjungos politikos kryptys – https://europa.eu/european-union/topics_lt; Europos Sąjungos piliečių teisės – https://europa.eu/youreurope/citizens/index_lt.htm; Papildomi šaltiniai – https://euobserver.com/; Informacija apie projektą http://epfacebook.eu/MEPA; https://www.europarl.europa.eu/lithuania/lt/mokykloms/projekto/medžiaga

Žinią apie MEPA projektą gimnazijos bendruomenė sutiko labai entuziastingai. Prie veiklų pasisiūlė prisijungti daugiau mokytojų ir visas būrys mokinių. Vyresniųjų ambasadorių (mokytojų, kurie ves pamokas ir bus atsakingi už renginių organizavimą) sąrašą papildė biologijos mokytoja Irena Mikulevič, technologijų vyresnioji mokytoja Teresa Narvoiš, geografijos mokytoja Kristina Dubonienė), o jaunaisiais ambasadoriais bus Deimantė Tamašauskaitė, Ilona Veršalovič, Kornelija Milevič, Sandra Ramoškaitė, Dija Paulikaitė, Sonata Bernotaitė, Anastasija Levandovskaja, Violeta Lenčikova, Viktorija Krukovskaja, Monika Podvorska, Diana Vasikevska, Akvilė Pugačiovaitė, Viktorija Vinogradova, Robertas Lesnickis ir Brigita Lesnickytė.


TOLERANCIJOS DIENA

2019 m. lapkričio 14-15 d. gimnazijoje buvo minima tarptautinė Tolerancijos diena. Didžioji dalis jos renginių – projekto „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ #MEPALietuva įgyvendinimo veiklos.

Lapkričio 14 d. I G klasėje vyko dvi projekto MEPA pamokos „ES vertybės: demokratija ir žmogaus teisės – šių teisių pažeidimo ir gynimo pavyzdžiai“. Pilietiškumo pagrindų pamokoje, kurią vedė istorijos mokytoja Edita Burvytė, svarbiausios ES vertybės ir jų apsaugos bei puoselėjimo būdai tyrinėti istorinėje perspektyvoje, aiškinant, rasizmo ir neapykantos grėsmes holokausto pavyzdžiais – kokias žiaurias pasekmes gali sukelti netolerancija, priešiškumas kitam, kitokiam. Istorinių filmų fragmentai mokiniams padėjo suvokti, kas atsitinka, kai paminamos pagrindinės žmogaus teisės. Apžvelgėme ir sovietinę visuomenę, kurioje visi turėjo būti vienodi ir nebeliko pasirinkimo teisės būti, mąstyti, elgtis kitaip. Anglų kalbos pamokoje  kurią vedė Irina Tomaševič, buvo akcentuojamos ES vertybės: demokratija ir žmogaus teisės – kalbų ir kultūrų įvairovė ir jos privalumai.

Lapkričio 15 dienos rytą jaunosios MEPA ambasadorės ragino gimnazistus pasirinkti vieną iš kortelių su Europos Sąjungos vertybėmis (pagarba žmogaus orumui, pagarba žmogaus teisėms, laisvė, demokratija, lygybė, įstatymų viršenybė, solidarumas) ir segėti visą dieną, taip parodant, kokia iš jų yra svarbiausia.

Socialinė pedagogė Edita Makarova „Tolerancijos pamokėlių“ pradinių klasių mokiniams metu aptarė, kam reikalinga tolerancija, ar reikia viską toleruoti, kur yra tolerancijos ribos, kaip ugdyti toleranciją – gebėjimą suprasti kitus, kantrybę.

Taip pat mūsų gimnazija priėmė Tarptautinės istorinio teisingumo komisijos kvietimą ir prisijungė prie pilietinės iniciatyvos „Tolerancijos švyturys“ – gaminti, piešti švyturius ir organizuoti jų pristatymą gimnazijoje (apipavidalinti klasių duris tolerancijos simboliu), aptariant švyturio, kaip statinio reikšmę bei tolerancijos žodžio, kaip taikaus sugyvenimo visuomenėje, prasmę klasių valandėlių metu pasiūlė jaunosios europos ambasadorės II G kl. mokinės Ilona Veršalovič, Kornelija Milevič ir Sandra Ramoškaitė. Šią iniciatyvą palaikė ir 5-8, I- III G kl. mokiniai, ir klasių vadovai.

Tikime, kad gimnazijos klasių duryse sužibę „Tolerancijos švyturiai“ dar ilgai neleis „užplaukti ant seklumos“ – ragins priimti kitokį žmogų, gerbti kitokius požiūrius – sugyventi taikiai ir primins, kad TOLERANCIJA – tai ne viena  minėtina diena, o siektina kasdienybė.

#MEPALietuva

 Istorijos mokytoja metodininkė Edita Burvytė


Projekto MEPA jaunieji europos ambasadoriai įgyvendino projektą „Padėkime gyvūnams“ – gimnazijos bendruomenę supažindino su savanoriška veikla, surinko labdarą ir  lapkričio 18 d. ir, kartu su 5 kl. mokiniais vyko savanoriauti į VŠĮ „Tautmilės globa“, kuri užsiima beglobių gyvūnų gelbėjimu, jų gydymu, atsakingų šeimininkų ir jaukių namų paieška.

Gruodžio 5 d. minėsime „Savanorių dieną“, siūlykite savo idėjas „Savanorystės bankui“ – galime prisidėti savo savanoriška veikla Kalvelių bendruomenės labui.

#MEPALietuva


PROTŲ MŪŠIS IR INTERNETINĖ VIKTORINA APIE EUROPOS SĄJUNGĄ „AR ŽINOJAI?“

Lapkričio 16 d. gimnazijoje vyko protų mūšis ir internetinė viktorina apie Europos Sąjungą „Ar žinojai?“. Prieš tai II G klasės jaunieji Europos parlamento ambasadoriai gimnazijos erdvėse (ant kabinetų durų, vestibiulyje, stenduose ir t. t.) išplatino 28 faktus apie Europos sąjungą. Visą savaitę mokiniai turtėjo galimybę susipažinti su Europos Sąjungos istorija, gyventojais, pagrindinėmis vertybėmis, teisėmis, valdžios institucijomis ir jų veikla. Protų mūšį organizavo istorijos mokytoja metodininkė Edita Burvytė ir jaunosios ambasadorės  – I G klasės mokinė Monika Podvorska. Konkurse  dalyvavo mišrios komandos iš 5-8, I G klasių mokinių. Nugalėtojais tapo  „Logika + 1“ ir „Jaunųjų europiečių“ komandos. Internetinėje viktorinoje apie Europos Sąjungą dalyvavo II G klasės mokiniai.

#MEPALietuva


SAVANORYSTĖS SAVAITĖ KALVELIŲ „AUŠROS“ GIMNAZIJOJE

Gruodžio 5 d. minima Tarptautinė savanorystės diena, skirta supažindinti visuomenę su savanorių veikla (savanoryste), jų tarnybomis ir skatinti žmonių norą įvairiose srityse pasiūlyti savo paslaugas – ne tik savo šalyje, bet ir užsienyje. Iniciatyvą 1985 m. iškėlė Jungtinių tautų organizacija. Tarptautinė savanorių diena minima nuo 1985 m. Šia proga gimnazijoje vyko „Savanorystės savaitė“. Tai viena iš vykdomo projekto „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ veiklų. Tikslai ir uždaviniai: supažindinti su savanorių veikla, jų tarnybomis, su ES švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto rėmimo programomis: „Europos solidarumo korpusas“, „Erasmus+“, „Eurodesk“, suteikiančioms europiečiams galimybę mokytis, stažuotis, įgyti patirties ir savanoriauti; skatinti savanoriauti ir kurti savanorišką veiklą skatinančius projektus; sutelkti Vilniaus rajono mokinius ir Kalvelių bendruomenę kūrybiniam bendradarbiavimui; užtikrinti gerosios darbo patirties, idėjų sklaidą. 

Savanorystės savaitės veiklos:

 • Gruodžio 4 d. I G klasės mokiniai vedė pradinukams (1-4 kl.)  „Savanorystės pamokėles“, kurių tikslai ir uždaviniai: atkreipti dėmesį į kitų žmonių darbą, įvertinti jo prasmingumą ir reikalingumą; suprasti, kiek daug gimnazijoje yra žmonių – ir vaikų, ir suaugusių! – pasirengusių jiems padėti; išsiaiškinti, kuo, kaip, kada ir kam galima savanoriškai padėti. Galutinis rezultatas – plakatas „Mano savanorystės idėja“.
 • Gruodžio 2-5 d. 5-8, I G-III G klasių mokiniai klasių valandėlių metu su klasės vadovais aptarė

savanorystės bei neatlygintino darbo reikšmę ir svarbų indėlį į visuomenės gyvenimą bei šalies gerovę, susipažino su ES švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto rėmimo programomis „Europos solidarumo korpusas“, „Erasmus+“, „Eurodesk Lietuva“.

 • Gruodžio 5 d. istorijos mokytoja metodininkė Edita Burvytė ir užsienio kalbos (anglų) mokytoja metodininkė Irina Tomaševič ir jaunieji ambasadoriai organizavo Vilniaus r. konferenciją „Savanorystės mugė“, kurioje dalyvavo Vilniaus rajono Kalvelių „Stanislovo Moniuškos“ ir „Aušros“ gimnazijų, Buivydžių „Tadeušo Krivickio“, Lavoriškių gimnazijos mokiniai ir mokytojai bei svečiai: Vilniaus r. Šeimos ir vaiko krizių centro socialinės darbuotojos Diana Petkevičienė ir Edita Kunigel-Zajankovskaja, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR VRM Kenos pasienio užkardos specialistė Jana Lembutaitė ir jaunesnioji specialistė Alė Taratasiuk, RDKC Kalvelių skyriaus direktorė Vilija Novicka, Kalvelių bibliotekos vyr. bibliotekininkė Natalija Vercholamova, Kalvelių FK „Ave.Ko“ treneris Pavel Pristavko, buvę gimnazijos mokiniai, anksčiau dalyvę gimnazijos savanorystės projektuose. Konferencijos metu istorijos mokytoja metodininkė Edita Burvytė ir užsienio kalbos (anglų) mokytoja metodininkė Irina Tomaševič perskaitė pranešimą „Jaunimo savanorystės galimybės Lietuvoje ir Europos sąjungoje“, I G klasės mokinės Viktorija Vinogradova ir Brigita Lesnickytė pristatė savo projektą „Padėkite gyvūnams“, buvusi gimnazijos mokinė Viktorija Vasilovič pristatė 2011-2015 m. gimnazijos savanorystės projektus, taip pat su  savanorystės idėjomis savo gimnazijoje supažindino  Vilniaus r. Lavoriškių gimnazistai. Vyko kūrybinės dirbtuvės „Mano savanorystės idėja, kurių metu buvo sukurti 5 savanoriškos veiklos projektai: „Skaitome akliesiems“ (padėti akliesiems ir silpnaregiams integruotis į visuomenę), „Iš širdies į širdį“ (labdaringas koncertas senoliams paremti), „Fizinis aktyvumas kitaip“ (Kalvelių bendruomenės fizinio aktyvumo ir kartų bendravimo skatinimas), „Švęskime Kalėdas kartu“ (bendradarbiavimo ir tarpusavio pagalbos skatinimas, „Savanorystės idėjų „banko“ kūrimas ir viešinimas), „Gerumas mus vienija“ („Kūrybinių dirbtuvių“, labdaros mugių ir savanoriškų veiklų organizavimas, Lietuvos pasienio gyvenviečių senolių rėmimas, bendradariaujant mokiniams ir Valstybės sienos apsaugos departamentui). „Savanorystės mugės“ metu buvo išrinkta geriausia savanorystės idėja – „Fizinis aktyvumas kitaip“. Ją įgyvendinti įsipareigojo Kalvelių FK „Ave. Ko“, Kalvelių „Aušros“ bei „Stanislovo Moniuškos“ gimnazistai. Kitos savanorystės idėjos taip pat sulaukė didelio palaikymo ir, tikimės, bus įgyvendintos.
 • Gruodžio 6 d. I G kl. mokiniams vyko pilietinio ugdymo pamoka „ES politikos sritys. ES

sprendimų poveikis mūsų gyvenimui. Keturios ES laisvės“. Buvo plačiau susipažinta su ES švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto rėmimo programomis „Europos solidarumo korpusas“, „Erasmus+“, „Eurodesk Lietuva“ naujuoju portalu „Žinau viską“, suteikiančioms europiečiams galimybę mokytis, stažuotis, įgyti patirties ir savanoriauti. Vyko diskusija apie ES sprendimų poveikį žmonių gyvenimui.

#MEPALietuva


GRUODŽIO 10 D. – TARPTAUTINĖ ŽMOGAUS TEISIŲ DIENA

Gruodžio 10 d. Vilniaus r. Kalvelių ,,Aušros” gimnazijoje buvo minima Tarptautinė žmogaus teisių diena: vyko mokinių piešinių ir plakatų konkursas „Žmogaus teisių apsauga Europos

 Sąjungoje“, jaunieji ambasadoriai kino teatre ,,Skalvija” žiūrėjo Europos Parlamento biuro Lietuvoje parengtą MEPA gimnazijoms dokumentinį filmą ,,Teismas: Rusijos valstybė prieš Olegą Sencovą” (Ukrainos režisieriui O. Sencovui pernai buvo skirta Europos Parlamento teikiama Sacharovo premija už minties laisvę, tačiau jis negalėjo jos atsiimti, nes kalėjo Rusijoje už tariamą teroro aktų organizavimą. Rugsėjo 7 d. įvyko Ukrainos ir Rusijos apsikeitimas belaisviais O. Sencovas buvo paleistas į laisvę, o lapkričio 26 d. Europos Parlamentas iškilmingai jį apdovanojo šia premija).

Po kino seanso  mokiniai dalijosi įspūdžiais, diskutavo ne tik apie žmogaus teises, bet ir apie drąsą, ryžtą, žmogaus orumo išsaugojimą. Geras filmas leido pajusti visą emocijų spektrą: nuo apmaudo ir pykčio, kad šiuolaikiniame pasaulyje dar yra tiek neteisybės ir melo, dangstomasi demokratija, okupuojant svetimų valstybių teritorijas, šmeižiami, kaltinami, įkalinami žmonės, kurie nori gyventi laisvoje šalyje ir drąsiai  reiškia savo nuomonę, iki pagarbos kovojantiems, kurie nebijo kovoti už teises, nes bailumas, anot  O. Sensovo ,,pati svarbiausia, pati baisiausia nuodėmė žemėje.”

Džiaugiamės, kad gyvename laisvoje šalyje, kurioje gerbiamos žmogaus teisės.

#MEPALietuva


KALVELIUOSE PLINTA SAVANORYSTĖS INICIATYVOS

            Kalvelių „Aušros“ gimnazijos MEPA ambasadorių organizuotoje Vilniaus r. konferencijoje „Savanorystės mugė“ dalyvavusios Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR VRM Kenos pasienioužkardos specialistės Jana Lembutaitė ir Alė Tarasiuk „Kūrybinių dirbtuvų“ metu „Mano savanorystės idėja“ kartu su Vilniaus r. Kalvelių ,,Aušros“ ir Vilniaus r. Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazijų Jaunojo pasieniečio būrelio nariais  sukūrė savanoriškos veiklos projektą „Gerumas mus vienija“. Kenos pasienio užkardos pasieniečiai visą gruodžio mėnesį užkardos bendruomenėje rinko lėšas ir ruošėsi  šiai akcijai.

Gruodžio 18 d. Gerumo akcijos metu Kenos pasienio užkardos pasieniečiai kartu su gimnazijos mokiniais savanoriais aplankė Šumsko palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninę. Senolius pradžiugino medumi, moksleivių sukurtais atvirukais, iškeptais pyragais ir dėmesiu. Kalėdinių dovanų, nupirktų už paaukotas lėšas, įteikė Šumsko miestelyje gyvenančiai, sunkiai besiverčiančiai, šeimai, kurios beveik visi nariai turi neįgalumą. Graži ir prasminga savanorystės akcija –  tai paskata ugdyti pagarbą ir atjautą vienišiems, neįgaliems žmonėms ir prasminga patirtis jaunimui.

Tikimės, kad kitos savanorystės idėjos, sukurtos „Savanorystės mugėje“, taip pat sulauks didelio palaikymo ir bus įgyvendintos.

#MEPALietuva    

Roma Graužinytė                                                                                                                      

 Daugiau informacijos:


PROJEKTAS „MOKYKLOS – EUROPOS PARLAMENTO AMBASADORĖS“ VILNIAUS R.  KALVELIŲ “AUŠROS” GIMNAZIJOJE JUDA TOLIAU

Vilniaus r. Kalvelių “Aušros” gimnazijoje Spalio 22 d. paskelbtas projekto „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ startas. Gimnazija įsipareigojo integruoti projekto mokomąją medžiagą į pamokas (istorijos, geografijos, ekonomikos, biologijos, užsienio kalbų ir kitas), pravesti bent 20 MEPA pamokų per visus mokslo metus, organizuoti Europos dienos šventę gegužės 9 d. (Europos dieną), suteikti galimybę pasireikšti aktyviems moksleiviams, kurie padės organizuoti renginius ir įtraukti į juos gimnazijos, rajono ar miesto bendruomenę. Prie projekto veiklų pasisiūlė prisijungti 5 mokytojos ir 15 I G-III G klasių mokinių.

     Gruodžio 17 d.apžvelgėme projekto eigą.aptarėme kas tikrai pavyko, ką sužinojome, ką išmokome, ką jau sėkmingai  taikome praktiškai.

     Visų pirma informavome gimnazijos benduomenę apie projektą, įsteigėme Europos Sąjungos informacinis centrą „ES informacijos lentyną“ gimnazijos bibliotekoje, gimnazijos kompiuteriuose patalpinome aplankus su ES informacijos šaltiniais, kad ir mokiniai ir mokytojai galėtų žinias apie Europos Sąjungą bei projekto pamokų mokomąją medžiagą taikyti praktiškai.

      Rezultatai pateisino lūkesčius:

 • Pravesta 11 MEPA pamokų (projekto mokomoji medžiaga integruota į istorijos, pilietinio ugdymo, ekonomikos, biologijos, užsienio kalbos (anglų) pamokas).
 • Spalio 16 gimnazijoje minimos tarptautinės “Tolerancijos dienos” dauguma renginių – projekto „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ įgyvendinimo veiklos.
 • Spalio 25 d. II G klasės mokiniai jaunieji ambasadoriai organizavo 8 klasės mokiniams į integruotą (anglų kalbos ir muzikos) pamoką „Europos Sąjungos himnas”.
 • IG klasės mokiniai jaunieji ambasadoriai vedė integruotą (anglų kalbos, pilietiškumo ugdymo ir biologijos) pamoką 8 klasės mokiniams „Why is RESPECT important?” (ES socialinės atskirties mažinimas).
 • Lapkričio 16 d. gimnazijoje vyko protų mūšis ir internetinė viktorina apie Europos Sąjungą „Ar žinojai?“
 • Gruodžio 4-6 d gimnazijoje vyko „Savanorystės savaitė“, sikrta paminėti Tarptautinę savanorystės dieną , kurios metu mokiniai supažipažino su savanorių veikla, jų tarnybomis, su ES švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto rėmimo programomis: „Europos solidarumo korpusas“, „Erasmus+“, „Eurodesk“, suteikiančioms europiečiams galimybę mokytis, stažuotis, įgyti patirties ir savanoriauti.
 • Gruodžio 5 d. gimnazijoje vyko konferenciją „Savanorystės mugė“ Vilniaus r. mokyklų mokiniams, kurios metu buvo sukurti 5 savanoriškos veiklos projektai.
 • Gruodžio 10 d organizuota piešinių ir plakatų paroda – konkursas  „Europos Parlamentas kaip žmogaus teisių gynėjas“ (skirta tarptautinei žmogaus teisių dienai paminėti ).
 • Gruodžio 10 d. projekto MEPA jaunieji ambasadoriai kino teatre ,,Skalvija” žiūrėjo Europos Parlamento biuro Lietuvoje parengtą MEPA gimnazijoms dokumentinį filmą apie  Sacharovo premijos laureatą Olegą Sencovą,,Teismas: Rusijos valstybė prieš Olegą Sencovą”.
 • Gruodžio 18 d. Gerumo akcijos metu Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR VRM Kenos pasienioužkardos pasieniečiai, kartu su Vilniaus r. Kalvelių ,,Aušros“ ir Vilniaus r. Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazijų Jaunojo pasieniečio būrelio nariais mokiniais savanoriais, įgyvendino savanorystės projektą „Gerumas bus vienija“, sukurtą konferencijos „Savanorystės mugė“ kūrybinėse dirbtuvėse.

Džiugu, kad projektas „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ ugdo mokinių XII a. gebėjimus – bendradarbiavimą ir komunikaciją, kūrybiškumą, kritinį mąstymą, skatina jaunus žmones būti aktyviais savo šalies ir Europos Sąjungos piliečiais. Siekiame, kad mūsų gimnazijai būtų suteiktas Europos Parlamento ambasadorių vardas.

Projektas gimnazijoje juda toliau – planuojame veiklas suasio – vasario mėnesiams.

Daugiau informacijos galima rasti čia:


INTEGRUOTA PAMOKA „KLIMATO KAITA“ #MEPALIETUVA

Sausio 16 dieną Kalvelių „Aušros“ gimnazijoje vyko integruota pamoka „Klimato kaita“ pagal  #MEPALietuva projektą. Jos metu 8 klasės mokiniai nagrinėjo, kodėl vyksta klimato kaita, kas labiausiai teršia orą ir ką mes galime pabandyti pakeisti vardan mūsų Žemės.  Mokiniai labai noriai diskutavo ir dalyvavo žaidime „Pasaulio viršūnių susitikimas“, bandė spręsti klimato kaitos problemą, siūlė būdus, kaip mažinti vartotojiškumą, kaip pagerinti oro taršą savo valstybėse ir nepatirti didelių nuostolių ekonomikai.  Apibendrinę pamokos medžiagą, mokiniai pasižadėjo labiau įsitraukti į taršos mažinimą, šiukšlių rūšiavimą savo gyvenvietėje.


ĮSPŪDŽIAI IŠ MEPA SEMINARO MAŽŲ PROJEKTŲ VALDYMAS IR KOMUNIKACIJA

    2020 m. sausio 30 d. Europos Parlamento biuras Lietuvoje pakvietė į praktinį esamekartu.eu MEPA seminarą „Mažų projektų valdymas ir komunikacija“ Vilniuje. Seminaro tikslas – pristatyti mažų projektų organizavimo ir valdymo principus, aptarti veiksmingos komunikacijos metodus ir padėti dalyviams išvystyti projektų, kurie vėliau galėtų būti įgyvendinti, idėjas.

    Giedrius Surplys, LR Ministro Pirmininko patarėjas susisiekimo ir klimato kaitos klausimais, populiariai ir suprantamai paaiškino susirinkusiems ES žaliojo kurso politiką: kas tai yra, ką tai reiškia Lietuvai bei įkvėpė veikti jau dabar – pradėti nuo savęs, savo aplinkos, bendruomenės.

    Menų fabriko LOFTAS steigėja Živilė Diawara davė daug naudingų patarimų, kaip planuoti ir įgyvendinti  projektus: nuo idėjos gimimo momento iki jo užbaigimo ir rezultatų sklaidos.

    Dirbant grupėse gimė pirmosios idėjos. Su šūkiu ,,Auginti žaliąją kartą ir žaliuoti patiems” startavo Vilniaus r. Kalvelių ,,Aušros”, Mickūnų, Lavoriškių ir Vilniaus Salininkų gimnazijų komandų projektas ,,Augu žalias”. Tikslas – nuo pat mažens ugdyti ekologinį pilietiškumą. Projekto veiklų principas – vyresniųjų klasių mokiniai veda ,,žaliąsias pamokas”, kurių metu žaidimų forma skatinamas draugiškas aplinkai elgesys ir gyvenimo būdas, renkama ,,žaliausia klasė”, organizuojamos kūrybinės dirbtuvės ir dar daug įvairių smagių veiklų (pvz. kuriami atvirukai iš apdirbto, jau panaudoto, popieriaus), įtraukiami tėveliai ir kiti bendruomenių nariai. Kovo 20 d. – minint Pasaulinę Žemės dieną – susiburia šio projekto veikloje dalyvaujančios gimnazijos aptarti savo veiklos rezultatų, pasidalinti patirtimi ir naujomis idėjomis projekto veiklos tęstinumui. O atvirukai iš apdirbto popieriaus išsiunčiami į įvairias organizacijas su sveikinimais Žemės dienos proga.

#MEPALietuva

Edita Burvytė


INTEGRUOTA ANGLŲ KALBOS, ISTORIJOS IR PILIETIŠKUMO UGDYMO PAMOKA

Vasario 4 d. Kalvelių „Aušros“ gimnazijoje vyko integruota anglų kalbos, istorijos ir pilietiškumo ugdymo pamoka ,,BREXIT EXPLAINED” II ir III G klasės mokiniams. „Brexit“ – Jungtinės Karalystės pasitraukimas iš Europos Sąjungos, nuspręstas po 2016 m. birželio 23 d. referendumo, kai beveik 52 % rinkėjų balsavo už pasitraukimą. Pamokos metu su istorijos mokytoja trumpai apžvelgė Europos Sąjungos istoriją. Po to su anglų kalbos mokytoja metodininke Irina Tomaševič mokiniai išsiaiškino priežastis, kodėl  Jungtinė Karalystė po 57 metų narystės nusprendė palikti ES. Mokiniai svarstė, kas keičiasi jau dabar ir kas pasikeis po gruodžio 31-osios, kai baigsis pereinamasis laikotarpis (beje – akivaizdžiausias skirtumas, kurį visi pastebėjo – Briuselyje nuleista JK vėliava prie Europos Parlamento), aptarė „Brexit” įtaką ES keturioms pagrindinėms „laisvėms“ (laisvas prekių, paslaugų, kapitalo ir piliečių judėjimas) ir diskutavo apie „Brexit“ pasekmes Lietuvai.

Edita Burvytė, istorijos mokytoja metodininkė

#MEPALietuva


EDUKACINĖ PAMOKA EUROPOS INFORMACIJOS CENTRE

Vasario 5 d. Vilniaus r. Kalvelių „Aušros“ gimnazijos jaunesnieji MEPA ambasadoriai ir grupė II G klasės gimnazistų žinias apieEuropos Sąjungą gilino edukacinėje pamokoje Europos informacijos centre, kurį administruoja Europos Parlamento Informacijos biuras kartu su Europos Komisijos atstovybe Lietuvoje.

Pamokos tikslai – aptarti  ES politikos prioritetines sritis ir jaunimo galimybes. Ką Europos Sąjunga suteikia man, kaip piliečiui? Kaip tai galiu panaudoti? Atsakymus į šiuos klausimus mokiniai rado šios netradicinės pamokos metu. Įgytas žinias įtvirtinti padėjo interaktyvus Kahoot testas ir smagus žaidimas – dėlionė. Dėkojame Europos informacijos centro edukatoriams už turiningai ir prasmingai praleistą laiką.

#MEPALietuva

Istorijos mokytoja metodininkė Edita Burvytė


EUROPIETIŠKI SUSITIKIMAI

     Vasario 7 d. Kalvelių „Aušros“ gimnazijos jaunesnieji MEPA ambasadoriai sulaukė garbingo svečio – Europos Parlamento nario Petro Auštrevičius. Į susitikimą atvyko ir Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazijos mokiniai. Europarlamentaras supažindino jaunuolius su Europos Parlamento prioritetais, kalbėjosi su gimnazistais apie būsimus ES ir Jungtinės karalystės santykius, klimato kaitos poveikį, piliečių galimybes skaitmeninėje erdvėje, daugiakalbystę Europos Parlamente, ES sienų apsaugą. Ypatingas dėmesys buvo skirtas  jaunimo politikai ir galimybėms sprendžiant Europos ateities klausimus, pilietinės visuomenės kūrimui remiantis daugiakultūrine ir daugiataute Lietuvos tradicija ir tolerancija – kas labai svarbu mūsų, Pietryčių Lietuvos, regionui.

    Jaunesnioji MEPA ambasadorė Monika Podvorska pažymėjo, kad tokios pamokos yra labai naudingos mokiniams, nes padeda suprasti Europos Sąjungos reikšmę,  skatina dar daugiau domėtis tuo, kas vyksta Europos Sąjungoje ir  mūsų šalyje. Susitikimai su daug pasiekusiais žmonėmis labai praturtina ne tik mūsų žinias, bet ir bendradarbiavimo ir bendravimo įgūdžius.

#MEPALietuva

Istorijos mokytoja metodininkė Edita Burvytė


INTEGRUOTA EKONOMIKOS IR PILIETIŠKUMO UGDYMO PAMOKA

#MEPALietuva

       Vasario 7 d. vyko projekto MEPA integruota pilietiškumo ir ekonomikos pamoka I G klasei „Euras kasdienybėje. Bendros valiutos privalumai. Euras Lietuvoje. ES biudžeto sudarymas“.

        Pamokos tikslai – plėtoti dalykines ekonomikos žinias ir supratimą apie ES pinigų politiką bei bendrosios rinkos veikimo principus. Didinti supratimą apie euro teikiamas galimybes Lietuvai dalyvaujant bendros valiutos zonoje. Praktinių užduočių metu aiškintasi: kodėl ES turi savo biudžetą? Kam jis naudojamas? Kas atsakingas, kad ES lėšos būtų panaudojamos teisingai? Kaip ES biudžeto lėšos panaudojamos Lietuvoje? Aptarti bendros valiutos privalumai ir ilgalaikio ES biudžeto 2021-2027 m. prioritetai.

Ekonomikos mokytoja Jekaterina Zvereva


EUROPOS PINIGŲ VIKTORINOS NACIONALINIS FINALAS KALVELIŲ „AUŠROS“ GIMNAZIJOJE

Kovo 3 d. Kalvelių „Aušros“ gimnazijos I G klasės mokiniai – projekto MEPA entuziastai – išmėgino jėgas „Europos pinigų viktorinos“ nacionaliniame finale. Europos pinigų viktorina – šiemet jau trečią kartą visoje Europoje vykstantis konkursas, skirtas 13-15 m. amžiaus jaunimo finansinio raštingumo skatinimui. Jame dalyvavo apie 900 mokinių.  Konkursas vyko šalyje vienu metu, pasitelkus virtualią mokymosi platformą „Kahoot“. Nuotoliniu būdu dalyviai turėjo atsakyti į 15  klausimų apie asmeninius finansus ir jų planavimą, skolinimąsi, finansinį sukčiavimą ir kt.

Nors ir nepavyko užimti prizinių vietų, tačiau konkurso dalyviai suprato, kad finansinio raštingumo reikšmė, ypač XXI a. – skaitmeniniame amžiuje – yra labai svarbi. Be to, ruošdamiesi viktorinai mokiniai pagilino ekonomikos ir bendrąsias žinias.

#MEPALietuva                                         

 Kalvelių „Aušros“ gimnazijos ekonomikos mokytoja Jekaterina Zvereva


GEOGRAFIJOS PAMOKA II G KLASEI  „EURAS – BENDROJI EUROPOS VALIUTA”

Kovo 4 d. Kalvelių „Aušros“ gimnazijoje vyko projekto (MEPA) #MEPALietuva geografijos pamoka II G klasei  „Euras – bendroji Europos valiuta”. Tikslas – atskleisti euro svarbą Europos Sąjungai ir jo įtaką bei naudą europiečių gyvenimui. Pamokos uždaviniai: suteikti žinių apie bendros ES valiutos atsiradimo istoriją, Euro zoną ir euro banknotų ir monetų dizaino simboliką; didinti suvokimą apie praktinę euro naudą. Pamoką pradėjome nuo sužadinimo, mokiniai peržiūrėję video medžiągą turėjo suformuluoti pamokos temą. Jiems tai puikiai pavyko. Tuomet su mokiniais peržiūrėjome trumpą video medžiagą apie eurą ir euro zoną, po to  aptarėme, kas rūpinasi euru, kas yra infliacija, kodėl svarbus kainų stabilumas, kokie euro privalumai ir trūkumai. Vėliau susipažinome su euro atsiradimo istorija (Europos Centrinio Banko įkūrimu ir funkcijomis; euro raida nuo skaitmeninės valiutos (ekiu) iki realių pinigų, ES narėmis oficialiai įsivedusiomis eurą,  ES nepriklausančiomis šalimis oficialiai įsivedusiomis eurą ir ES nepriklausančiomis šalimis neoficialiai įsivedusiomis eurą). Visas šias šalis pažymėjome Europos kontūriniame žemėlapyje.

Geografijos mokytoja Kristina Dubonienė


ŠVENČIAME LAISVĘ

Siekiant puoselėti bendradarbiavimą tarp Kalvelių „Aušros“ gimnazijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR VRM –  Kenos pasienio užkardos gimnazijos „Jaunojo pasieniečio“ būrelio narės – programos Mokyklos Europos Parlamento ambasadorės (MEPA) jaunosios ambasadorės ir pasienio užkardos pareigūnės nusprendė organizuoti netradicines technologijų, pilietiškumo ugdymo, istorijos pamokas bei neformaliojo švietimo užsiėmimą I-II G kl. mokiniams „Švenčiame Laisvę“  Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30 – mečio proga. Veiklos truko gerą pusdienį: pasienio pareigūnės pasakojo mokiniams apie Kenos pasienio užkardos įsteigimo istoriją: 1990 m. kovo 11 d., atkūrus nepriklausomą Lietuvos valstybę, buvo būtina užtikrinti valstybės sienos saugumą bei neliečiamumą. Tų pačių metų spalį prie tuometinio Krašto apsaugos departamento pradedama formuoti Pasienio apsaugos tarnyba ir įsteigta Kenos pasienio užkarda, o nuo 2004 m. gegužės 1 d. VSAT pradėjo saugoti išorinę Europos Sąjungos sieną su Baltarusija. Lietuva tapo svarbi bendros Europos Sąjungos saugumo ir stabilumo dalis ir naudoja ES finansinę paramą, skirtą Lietuvos sienų apsaugai sustiprinti. Po rimtų pakalbių apie ES sienų apsaugos reikšmę ir nacionalinį saugumą, pamokos tęsėsi technologijų klasėse. Laisvę reikia švęsti! O šventinę nuotaiką sukelia papuošta aplinka, bendra prasminga veikla ir, žinoma, vaišės. Visi kibome į darbus – kepėme pyragą, gaminome šventinę atributiką. Prie arbatos puodelio užsimezgė diskusija apie pasieniečio profesijos reikšmę, bendras planuojamas programos MEPA veiklas. Džiaugiamės prasmingai ir turiningai praleistu laiku su puikiais gimnazijos partneriais.

#MEPALietuva

Roma Graužinytė, neformaliojo švietimo „Jaunasis pasienietis“ būrelio vadovė


 ĮDOMI PAMOKA „LYGIOS GALIMYBĖS LYČIŲ LYGYBĖ“

    Artėjant Tarptautinei moterų solidarumo dienai, kuri nuo 1975 m. švenčiama Tarptautinės Jungtinių Tautų Organizacijos ir minima Europos Sąjungoje,  I G kl. mokiniams vyko pilietiškumo ugdymo (MEPA) pamoka „Lygios galimybės – lyčių lygybė“. Sužadinimui žiūrėjome filmuką  apie sėkmingus lyčių lygybės sprendimus. Aptarėme aplinkybes, darančias įtaką moterų ir vyrų lygybei, įvyko  diskusija tarp vaikinų ir merginų – kas tai lemia?  Pamokos metu mokiniai nagrinėjo  lyčių lygybės indeksą Europos Sąjungos šalyse – visiems buvo įdomu sužinoti,  kurioje vietoje ir pagal kokius rodiklius yra Lietuva? Rezultatai nedžiuginantys – Lietuva paskelbta vienintele ES valstybe, nuo 2005 m. nepadariusia jokio progreso moterų ir vyrų lygybės srityje.  Analizuodami infografiką „Moterys parlamentuose“ – aiškinomės, kokia lyčių lygybės situacija Europos Parlamente ir nacionaliniuose parlamentuose?  Pasirodo,  moterys sudaro 38.5 %  išrinktų Europos Parlamento narių, o nacionaliniuose ES šalių parlamentuose šis rodiklis siekia  tik 28.6 %. Lietuvoje į EP išrinktos 3 moterys (27,3 %) – pagal šį rodiklį Lietuva yra 23-ioje vietoje. Tik pamokos pabaigoje mokiniai, pasiskirstę grupėmis, užpildė lentelę nurodydami, kada moterims suteikta balsavimo teisė skirtingose ES šalyse.  Buvo pastebėta, kad Lietuvoje ši teisė suteikta pakankamai anksti, palyginus su kitomis ES šalimis.

Istorijos mokytoja metodininkė Edita Burvytė


„EUROPA KIŠENĖJE“

Kovo 6 d. mūsų gimnazijos jaunieji I G kl. MEPA ambasadoriai pristatė euro istoriją ir organizavo protų mūšį „Europa kišenėje“ jungtinėms 5-7 kl. komandoms. Šiuo renginiu baigėsi „Europos pinigų savaitės“ veiklos gimnazijoje, kurios metu vyko MEPA pamokos apie bendrąją Europos valiutą ir jos svarbą, ES biudžetą, gimnazistai dalyvavo Europos pinigų viktorinos Lietuvos nacionaliniame finale. Dabar jaunieji MEPA ambasadoriai savo žinias perduoda jaunesnių klasių mokiniams.

#MEPALietuva

Geografijos mokytoja Kristina Dubonienė


RUOŠIAMĖS EUROPOS EGZAMINUI

Balandžio 2 d. gimnazijos moksleiviai testuoja „Europos egzamino“ sistemą internetu.

Ketvirtadienį nuo 10 iki 14 val. naudojantis išmaniaisiais telefonais arba kompiuteriais I G – IV G kl. mokiniai kviečiami „ateiti“ į portalą www.egzaminas.eu testuoti „Europos egzamino“ interneto platformą!

Primename, kad mokiniai  gali ruoštis „Europos egzaminui“ susipažindami su informacija, esančia  „Europos egzamino“ mokymosi kampelyje arba spręsdami „Europos egzamino“ treniruotę.

„Europos egzaminas“ vyks internetu 2020 m. gegužės 8 d. I G – IV G kl. mokiniams

  Bandomasis Europos egzaminas (8-9 kl. mokiniams).

Istorijos mokytoja metodininkė Edita Burvytė


EUROPA NAMUOSE

Vilniaus r. Kalvelių „Aušros“ gimnazijos jaunieji ambasadoriai, kaip ir visa Lietuva, gyvena karantino sąlygomis ir  keičia savo planus. Sumanyta „Kultūrų mugė“ greičiausiai neįvyks, o šitiek  buvo ruoštasi… Gerai, kad pasiruošimo akimirkos užfiksuotos foto reportaže. Dabar vykdomas planas „B“ – Europos dienos veiklas perkelti į virtualią erdvę ir į kiekvienus namus.

Balandžio 8 d. I-IV G kl. mokiniai dalyvavo Europos egzamino testavime. II ir IV G klasių mokiniams vyksta istorijos pamokų ciklas „Europos integracijos procesai“ (apie Europos Sąjungos istoriją, valstybes, politiką bei aktualijas per ZOOM platformą).

Reguliariai „mankštinamasi“ Europos mokymosi kampelyje (https://europa.eu/learning-corner/home_lt_) ir pilietinio ugdymo pamokose ruošiamasi Europos egzaminui – juk tai irgi Europos dienos veikla.
                      Visgi mokymas(is) nuotoliniu būdu parodė, kad technologijos negali visiškai pakeisti tikro žmogiškojo bendravimo, gyvų emocijų, draugiško žvilgsnio. Tačiau mes vykdome savo pilietinę pareigą – liekame namuose!

#MEPALietuva

Istorijos mokytoja  Edita Burvytė


ATVIRA ISTORIJOS PAMOKA KALVELIŲ „AUŠROS“ GIMNAZIJOJE „LIETUVA EUROPOS SĄJUNGOJE: KELIAS NAMO“

Balandžio 30 d.  gimnazijos I ir II G kl. mokiniai dalyvavo atviroje istorijos pamokoje „Lietuva Europos Sąjungoje: kelias namo“ (istorijos ir pilietiškumo ugdymo pamokų ciklas „Laisvės banga“). Naudodamiesi ZOOM platforma gimnazistai, ne tik peržiūrėjo  tiesioginę pamokos transliaciją Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje feisbuko puslapyje, bet ir aptarė, ką jaunimui reiškia Europos Sąjunga.

Dalijamės savo įžvalgomis:

Europos Sąjunga man reiškia laisvę: laisvę keliauti, mokytis, dirbti, kalbėti. Nereikia pamiršti, kad ES teikia didžiulę paramą Lietuvai, todėl aš galiu džiaugtis naujai restauruotomis vietomis ir kitais žemiškais malonumais. Europos Sąjunga sukūrė didžiulę mąstančių, kūrybingų ir laisvų žmonių bendruomenę, todėl jaučiu, kad esame vieningi ir visada pasirengę vienas kitam padėti, o tai sukuria saugumo ir stabilumo jausmą. Deimantė.  

Šiandien Europos Sąjunga yra didžiausia pasaulyje tarptautinė organizacija. Man Europos Sąjunga yra galimybė būti kartu. Juk žodis „Sąjunga“  vienija mus visus ir, jei kyla kokių nors sunkumų, turime juos įveikti. Be to, galime pareikšti savo nuomonę ir tai yra labai svarbu. Viktorija.

 Europos Sąjungos piliečiai gali naudotis politinėmis teisėmis. Dija.

 Europos Sąjunga man labai svarbi ir reikšminga. Čia as jaučiuosi laisva ir saugi. Galiu nevaržomai keliauti, atsiskaityti eurais, studijuoti Europos universitetuose, svarbiausia, dalyvauti Erasmus programoje! Akvilė

     Istorijos mokytoja Edita Burvytė


PROJEKTAS ,,PAŽINKIME EUROPĄ“ 2 KLASĖJE

2020 m. gegužės 6-8 dienomis 2 klasės mokiniai dalyvavo projekte, skirtame Europos dienos minėjimui – ,,Pažinkime Europą“. Projekto veiklos buvo integruotos į pasaulio pažinimo, lietuvių kalbos, matematikos, dailės ir technologijų, fizinio ugdymo pamokas bei į klasės valandėlę. Pamokų metu, kurios vyko nuotoliniu būdu per Zoom aplinką, mokiniai susipažino su Europos Sąjungos valstybėmis, jų simbolika, tradicijomis, sostinėmis. Vaikai įsiminė daug įvairių faktų apie ES šalis: kokiomis kalbomis kalbama Europoje, kokioje šalyje yra daugiausiai gyventojų, kokie yra žymūs Europos šalių objektai: didžiausia kalnas, ežeras, ilgiausia upė, kokie jų pavadinimai. Skaitė ES įkūrimo istoriją apie Lietuvos įstojimą į ES bei jos teigiamą poveikį Lietuvoje ir ieškojo įrodymų apie ES veiklą Kalveliuose. Mokiniai sužinojo, kuriose šalyse naudojami eurai ir pagal euro monetas nustatė Europos šalį, kurioje buvo išleista pasirinkta moneta, sudėliojo turimus euro centus pagal Europos šalis, o šalia centų grupės užrašė tos šalies pavadinimą. Antrokai pagamino iš popieriaus ES vėliavas ir dar pasirinktų 3-5 ES šalių vėliavas, o savo gaminimo proceso ir pagamintų vėliavų nuotraukas talpino į Viber 2 klasės grupę. Fizinio ugdymo pamokoje atliko pratimus iš užduočių lapo: pagal abėcėlės raides buvo pavaizduoti privalomi atlikti mankštos pratimai. Sportuojant reikėjo ,,perskaityti“ užrašą – Europos S. Žaidė edukacinius žaidimus, esančius ES tinklalapyje europa.eu, dėliojo ES šalių dėlionę bei atliko mokytojos parengtas užduotis Eduka klasėje. Penktadienį klasės valandėlės metu vyko projekto apibendrinimas, mokiniai dalijosi savo įspūdžiais. Antrokų nuomone, šis projektas buvo įdomus ir naudingas, paskatino pasidomėti ne tik savo kraštu, bet  ir kitomis Europos Sąjungos šalimis.

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja Ana Kairienė


EUROPOS PAMOKŲ „MARATONAS“

Gegužės 4-8 d. vykdėme Europos dienos veiklas gimnazijoje. Viena  iš jų Europos pamokų „maratonas“ – 15 pamokų 4 – IV kl. apie Europos Sąjungą.

Geografijos mokytoja Kristina Dubonienė vedė integruotą pamoka 6 kl. „Europos Sąjunga ir biosfera“.  Mokiniai remdamiesi PPT pristatymu ir savo turimomis žiniomis susipažino ir palygino ES narių gamtinius ir kultūrinius kraštovaizdžius. 7 klasėje vyko pamoka tema „Australijos, N. Zelandijos ir Europos Sąjungos valstybės“. Mokiniai susipažino su ES žemėlapiu ir palygino N. Zelandiją, Australiją ir vieną pasirinktą ES narę pagal šiuos kriterijus: plotas, gyventojų skaičius, sostinė, didžiausias miestas. 8 klasėje vyko pamokos tema „Europa – mūsų žemynas“ ir „Europos Sąjunga“. Jaunuoliai aiškinosi Europos žemyno demografinę situaciją, apskaičiavo natūralųjį gyventojų prieaugį ir priėjo prie  išvados, kad Europa yra senėjantis žemynas. Mokiniai gilino žinias apie ES, jos ištakas ir raidą. Atliko užduotis pratybose, kur išsiaiškino kuo ES naudinga valstybėms narėms ir kokių sunkumų kyla. II G klasėje vyko pamoka „Paslaugos pasaulyje ir Europos Sąjungoje“. Buvo gilinamos žinios apie ES, lyginamas ir komentuojamas paslaugų sferos lygis nurodytose šalyse.

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Nijolė Janušauskienė 4 klasėje organizavo integruotas pasaulio pažinimo, dailės ir technologijų, pamokas skirtas pažinti Europos Sąjungos šalis ir jų kultūrą.

 Ekonomikos pamokoje I G klasėje tema „Pagrindiniai Lietuvos makroekonominiai rodikliai Europos sąjungos kontekste“ buvo nagrinėjami klausimai: Kas yra BVP ir kaip jis skaičiuojamas? Kodėl infliacija ir/ar nedarbas griauna ekonomiką? Kokia Lietuvos ekonominė padėtis Europos Sąjungos fone. Daugiausiai diskusijų sukėlęs klausimas – kaip Europos Sąjungos ekonomika atsigaus po COVI-19 poveikio.

 Istorijos pamokas „Pažinkime Europą“ 5 ir 6 kl. mokytoja metodininkė Edita Burvytė vedė „Europos mokymosi kampelyje“, kur mokiniai galėjo ne tik daugiau sužinoti apie ES, pažaisti smagius žaidimus, bet ir įsivertinti žinias. II G ir IV G kl. mokiniai gilino žinias apie Europos Sąjungą ir ruošėsi Europos egzaminui. Pilietinio ugdymo pamokose I ir II G kl. mokiniai susipažino su svarbiausiais ES iššūkiais skaitmeniname amžiuje.

#MEPALietuva


EUROPOS EGZAMINAS IR VIKTORINA „KLAUSIMĖLIS APIE EUROPOS SĄJUNGĄ“

Gegužės 8-9 d. gimnazijoje tęsėsi veiklos, skirtos Europos dienai. Mokiniai buvo kviečiami  dalyvauti linksmoje viktorinoje „Klausimėlis apie Europos Sąjungą“ ir „Europos egzamine“. Viktorina buvo paskelbta https://quizizz.com/ internetinėje platformoje, todėl dalyvauti galėjo ne tik gimnazijos bendruomenė – įsitraukė 70 dalyvių. Gegužės 8 d. internete vyko Europos egzaminas, kurį organizavo Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Tai buvo puiki galimybė mokiniams pasitikrinti žinias apie Europos Sąjungos istoriją, institucijas, kultūrą, geografiją, kalbas, Europos Sąjungos žaliąjį  kursą ir prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusią Europą. Geriausius rezultatus parodė ir  į II turą pateko IV G kl. mokinys Kostas Vilkelis.

     Istorijos mokytoja metodininkė Edita Burvytė


KULINARINĖ IMPROVIZACIJA „EUROPA VIRTUVĖJE“ KALVELIŲ „AUŠROS“ GIMNAZIJOJE

Kiekviena tauta turi savo tradicijas ir istoriją, ir, žinoma,  nacionalinę virtuvę. Dabar, kai negalima aplankyti užsienio šalių, savo virtuvėje galima paimprovizuoti ir pabandyti pasigaminti įvairių Europos šalių nacionalinių patiekalų. Taip gimė idėja mokytis apie Europą virtuvėje. Jau nuo kovo mėnesio jaunieji MEPA ambasadoriai, kartu su 5,6,8, I-II G klasių mokiniais vykdė integruotą technologijų ir geografijos projektą „Europa virtuvėje“ – mokėsi geografijos ir kūrė Europos Sąjungos šalių kulinarijos knygą. Pirmieji kulinariniai bandymai vyko dar gimnazijos technologijų kabinete – 5 kl. mokiniai gamino itališką „panakotą“ ir ispanišką „tapas“, II G kl. mokiniai – austrišką obuolių pyragą. Karantino sąlygomis projektas vyko virtualioje erdvėje ir savoje virtuvėje. Mokiniai internete tyrinėjo įvairių Europos Sąjungos šalių nacionalinį paveldą, patiekalų receptūrą, kartu aptardavo, kokios istorinės ir geografinės ypatybės lėmė įvairių patiekalų atsiradimą, aiškinosi, kodėl kai kurių Europos šalių nacionalinės virtuvės yra panašios. Europos dienos proga į  kulinarinę improvizaciją  „Europa virtuvėje“ įsitraukė ir mokytojai. Į „Europos Sąjungos šalių kulinarijos knygą“ pateko ne tik visų pamėgtos itališkos picos, bet ir egzotiškai skambančių patiekalų – suomiško „kalalatiko“ bei bulgariško „kavarma“ receptai. Net tradiciški lietuviškieji „šaltibarščiai“, kuriuos, beje, valgo ir latviai, buvo netradiciškai pateikti, o blynų nuotrauka galėtų papuošti bet kurią kulinarijos knygą.

Mokytis apie Europos Sąjungą virtuvėje buvo naudinga ir smagu.

#MEPALietuva                                                        

  Technologijų mokytoja Teresa Narvoiš


EUROPOS DIENOS SOLIDARUMO KAVA KALVELIUOSE

COVID-19 pandemija pakoregavo Europos dienos minėjimo formą, tačiau Vilniaus r. Kalvelių „Aušros“ gimnazijos jaunųjų ambasadorių komanda švęsti šių metų Europos dieną pradėjo dalyvaudama Europos Parlamento biuro Lietuvoje inicijuotoje smagioje akcijoje „Europos dienos solidarumo kava”. Prisijungti prie šios akcijos buvo pakviesti   ne tik mokiniai ir mokytojai, bet visi bendruomenės nariai. Vieni kavą gėrė paprastai, kiti pasidarė šventinę Europos dienos kavą ir papuošė ES simbolika, treti pasiruošė šventišką stalą, o kai kam „šventiniu stalu“ tapo žydinti pievelė prie namų. Svarbiausias šios akcijos tikslas – solidarumas, optimizmas ir tarpusavio palaikymas.

Edita Burvytė


Projektas „Europa kišenėje“

Europos dienos paminėjimo veiklose gimnazijoje aktyviai dalyvavo 3 klasės mokiniai. Vaikai padedami mokytojos ir tėvelių  visą savaitę vykdė trumpalaikį projektą „Europa kišenėje“. Visą savaitę jie kaupė 2-iejų eurų monetas, atkeliavusias iš skirtingų šalių, fotografavo, skaičiavo, kiek ir iš kokių šalių turi monetų. Apibendrinę savo tyrimą, parengė pristatymą: vaizdo pamokos metu demonstravo nuotraukas, aptarė tyrimo metu gautus duomenis, pasakojo apie euro monetų dizainą, pristatė  surinktas euro monetų kolekcijas.    

Austėja parodė sukurtą video filmuką apie savo euro monetų kolekciją.    

https://www.youtube.com/watch?v=L0YHgWfpPKI&feature=share&fbclid=IwAR248nCRSopI89Ym8fhBtQJGc0U1fwi0daOcE67icbqpt9HnKU2p60SHjN0  

Mokiniams projektas labai patiko, nes rinkdami ir tyrinėdami turimas 2 € monetas, jie  sužinojo daug nauja: kas vaizduojama ant skirtingų šalių monetų, ką reiškia įrašai ant monetų ir ant jų briaunų, kaip atrodo ir ką simbolizuoja proginės monetos?

Trečiokai pastebėjo, kad daugiausiai monetų jie turėjo iš Lietuvos, Latvijos, Vokietijos ir Airijos, o mažiausiai – iš Prancūzijos, Ispanijos ir Italijos. Šio projekto veiklos mokiniams suteikė ne tik žinių apie Europos Sąjungą, bet ir naujų patirčių bei atradimo džiaugsmo.

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Jolanta Pašutienė


EUROPOS PAMOKOS IŠ NAMŲ KALVELIŲ „AUŠROS“ GIMNAZIJOJE

Vilniaus r. Kalvelių „Aušros“ gimnazija šiais mokslo metais prisijungė prie „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“  MEPA įgyvendinimo  –  įsipareigojo integruoti projekto mokomąją medžiagą į istorijos, geografijos, ekonomikos, biologijos, užsienio kalbų ir kitų mokomųjų dalykų pamokas, pravesti bent 20 MEPA pamokų per visus mokslo metus ir gegužės 9 d. organizuoti Europos dienos šventę Europos dieną. Karantinas pakoregavo visas veiklas, tad paskutinės MEPA pamokos  –  „Europos pamokos iš namų“   vyko balandžio 14  –  gegužės 5 dienomis: balandžio 14 d. istorijos pamokoje „Europos integracijos procesai“ IV G klasės mokiniai analizavo Šumano doktriną ir Europos Ekonominės bendrijos įkūrimo reikšmę; balandžio 15 d. I-II G klasių mokiniai pilietinio ugdymo pamokoje „Europos Sąjunga ir aš“ diskutavo „Kuo svarbi ES jų kasdieniam gyvenimui“ ir varžėsi internetinėje viktorinoje svetainės europa.eu „Mokymosi kampelyje“; balandžio 20-21 d. abiturientai istorijos pamokoje analizavo tolimesnės Europos ekonominės ir politinės integracijos eigą ir jos raidos perspektyvas; balandžio 20 d. dešimtokai istorijos pamokoje žiūrėjo  video medžiagą apie Europos Sąjungos istoriją ir savo žinias pasitikrino protų mūšyje; balandžio 21 d. II G klasės mokiniai  pilietiškumo ugdymo vaizdo pamokoje „ES reagavimas į koronavirusą“ (interneto svetainėje europa.eu.) susipažino su Komisijos apžvalga apie  koronovirusą, diskutavo apie aktualiausias ES problemas „Kas numatyta ES darbotvarkėje“; balandžio 23 d. integruotoje biologijos ir pilietiškumo ugdymo pamokoje „ES pasaulyje ir globalūs iššūkiai   klimato kaita“ aptarė Europos „Žaliojo kuro“ aktualijas ir varžės europa.eu/clima/sites/quiz/ konkurse; balandžio 28 d. pamokoje „ES pasaulyje ir globalūs iššūkiai (informacinis karas)“ susipažino su svarbiausiais ES veiksmais ir sprendimais kovojant su pandemija ir dezinformacija. (#EuropiečiaiPriešCOVID19 / Žinių radijas / 01_ apie dezinformaciją). Gegužės 4 d. vyko istorijos pamokos II G ir IV G kl. mokiniams „Europos Sąjungos institucijos. Jų veikimo ir sprendimų priėmimo principai bei tarpusavio sąveika“. Jaunuoliai aiškinosi, kaip veikia svarbiausios ES institucijos – Europos Parlamentas, Europos Komisija, Europos Sąjungos Taryba, palygino ES institucijų (Europos Parlamento, Europos Komisijos ir ES Tarybos) su Lietuvos institucijomis (LR Seimu, LR Vyriausybe ir ministerijomis). Gegužės 5 d. IV G kl. mokiniai istorijos pamokoje „Europos Parlamento veikla: teisės aktų rengimas ir sprendimų priėmimas“ susipažino su ES sprendimų priėmimo teisėkūros procedūromis. Gegužės 5 d. I-II G kl. mokiniai integruotoje pilietiškumo ugdymo ir IKT LRT Mediatekos pamokoje „Prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusi Europa“ susipažino su svarbiausi ES iššūkiais skaitmeniniame amžiuje. Gegužės 5 d. I G klasės mokiniai geografijos pamokoje „Migracijos, pabėgėliai ir ES“, „Kultūrų ir religijų geografija“ ne tik gilino žinias apie ES kylančią pabėgėlių, kurie plūsta į pietines ES šalis per Viduržemio jūrą, problemą, bet ir aptarė vidinę migraciją. Mokiniai įtvirtino žinias žemėlapyje, bei Eduka mokymosi platformoje. Gegužės 7 d. istorijos pamokoje II G kl. mokiniai sužinojo, kaip sudaromas Europos Parlamentas pagal šalis ir politines grupes, internetinėje svetainėje europa.eu domėjosi Lietuvos politikų veikla Europos Parlamente,  gegužės 7 d. geografijos pamokoje „Paslaugos pasaulyje ir Europos Sąjungoje“ gilino žinias apie ES, lygino ir komentavo paslaugų sferos lygį nurodytose šalyse Eduka mokymosi platformoje.

„Europos pamokos iš namų“ buvo naudingos ir įdomios, nes karantinas baigsis, o ką nuveikėme ir išmokome – liks.

Akimirkas iš Europos dienos šventės galite išvysti: https://www.youtube.com/watch?v=myI6I5UPgvM&feature=share&fbclid=IwAR3mCHXCw6MsJvloyXjL6RQSB2Yh9MXSkjw-dWxHRBjwwdeKCqA-T9pLJyQ

  Istorijos mokytoja metodininkė Edita Burvytė