Gimnazijos istorija

1939-1940 metais Kalveliuose veikė lietuviškos klasės.

1967 metais Kalvelių vidurinėje mokykloje (dėstoma lenkų – rusų mokomąja kalba) vėl įsteigtos 1-4 lietuviškos klasės, kuriose mokosi 10 mokinių (mokytoja A. Piščakienė).

1971 m. lietuviškos klasės buvo likviduotos.

1987 m. į lietuviškas klases atėjo 7 pradinukai (mokytoja R. Skripkienė). Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę (1990 m.), lietuviška pradinė mokykla išaugo į pagrindinę.

1993 m.lietuviškos klasės atskirtos nuo Kalvelių vidurinės mokyklos rusų ir lenkų klasių ir perkeltos į vaikų darželio antrojo aukšto patalpas: įsteigta Kalvelių pagrindinė mokykla (lietuvių mokomąja kalba), kurioje mokosi 39 1-7 klasių mokiniai ir dirba 6 mokytojai: A Piščakienė, R. Skripkienė, N. Janušauskienė, J. Pašutienė, R. Dikaitė ir A. Kazlionkaitė. Mokyklos direktore paskirta Albina Piščakienė.

1997 m. liepos 30 d. Vilniaus rajono savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. 26 Kalvelių pagrindinė mokykla buvo reorganizuota į vidurinę. Ji pavadinta Kalvelių 2-ąja vidurine mokykla.

1996 metais pradėtas spręsti naujos mokyklos statybos klausimas Vilniaus rajono savivaldybės Valdyba 1997-07-07 sprendimu Nr. 193 pritaria detalaus plano projektui, vidurinės mokyklos statybai.

Mokykla buvo statoma 1997-2005 m. 2001m. atidarytas naujas pradinių klasių korpusas 2003 m.- II korpusas 2005 m.- III korpusas

2012 m. suteiktas gimnazijos statusas. Kalvelių 2-oji vidurinė mokykla reorganizuota į Kalvelių „Aušros” gimnaziją.

Šiuo metu mokykloje yra 13 klasių komplektų: priešmokyklinio ugdymo grupė– 1 komplektas, pradinio ugdymo programa 1-4 klasėse – 4 komplektai, pagrindinio ugdymo programa 5-8, IG-IIG klasėse – 6 komplektai,vidurinio ugdymo programa IIIG-IVG klasėse – 2 komplektai.