Atostogos, pusmečių grafikas

2022-2023 m. m. mokiniams skiriamos atostogos:

Rudens 2022-10-31 – 2022-11-04
Žiemos (Kalėdų) 2022-12-27 – 2023-01-06
Žiemos 2023-02-13 – 2023-02-17
Pavasario (Velykų) 2023-04-11 – 2023-04-14

Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui 5-8, I-III G klasių mokiniams. Atostogų pradžią nustato gimnazijos vadovas, suderinęs su gimnazijos taryba ir Vilniaus r. savivaldybės administracijos švietimo skyriumi. Vasaros atostogos trunka iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo ir mokslo ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.

 Ugdymo procesas gimnazijoje skirstomas pusmečiais. Pusmečių trukmė paskirstoma tolygiai ugdymo procese per mokslo metus. 

Nustatyta tokia pusmečių trukmė:

I pusmetis –   rugsėjo 1 d. –  sausio 20 d.;

II pusmetis: sausio 20 d. – birželio 8 d. (priešmokyklinio ugdymo grupės, 1-4 klasių mokiniams), birželio 15 d.  (III G klasės mokiniams). birželio 22 d. (5-8, I-II G klasių mokiniams).


Atnaujinta: 2022-09-01