Neformalusis švietimas

Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais.

Mokyklos neformaliojo švietimo grupės

Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programos

Daugiau informacijos apie neformalųjį vaikų švietimąhttps://smsm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/smm-svietimas/svietimas-neformalusis

Atnaujinta: 2022-10-03