Logopedas, spec. pedagogas

Logopedija (gr. logos – kalba + paideia lavinimas), mokslas, tiriantis kalbos sutrikimus, vaikų, kurie turi kalbos ar tarties trūkumų, gydymo ir mokymo ypatybes.

Pagrindinis logopedinio darbo tikslas – teikti mokiniams kryptingą ir efektyvią specialiąją logopedinę pagalbą  bei tėvams atitinkančią informaciją.

Logopedo veiklos uždaviniai:

  • Lavinti foneminę klausą.
  • Įveikti garsų tarimo trūkumus.
  • Mokyti žodžių garsinės analizės ir sintezės (įtvirtinti įgūdžius).
  • Formuoti regimuosius, erdvės ir laiko vaizdinius.
  • Turtinti pasyvųjį ir aktyvųjį žodyną.
  • Tobulinti kalbos gramatinę sandarą.
  • Ugdyti rišliąją kalbą.
  • Taikyti mokymo turinio ir mokymo metodikos naujoves praktinėje veikloje.
  • Dirbti su tėvais.

Logopedo pagalbą gimnazijoje teikia logopedė Oksana Raudonienė

El. paštas – oksana.raudoniene@gmail.com

Dirbama pagal parengtą tvarkaraštį su vaikais, turinčiais kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų. Logopedinės pratybos vyksta individualiai ar pogrupiais (po 3-4 vaikus), vieną kartą per savaitę.

 Pirmadienis  AntradienisTrečiadienisKetvirtadienisPenktadienis
I sav. 7:45-15:45 7:45-15:45 
II sav,7:45-15:45   7:45-15:45
III sav. 7:45-15:45 7:45-15:45 
IV sav. 7:45-15:45  7:45-15:45