Biblioteka

Bibliotekininkės: Božena Glotko ir Julija Petrulevič, tel: 852495179

Klausk bibliotekininko: biblioteka.kalveliai2@gmail.com

BIBLIOTEKOS DARBO LAIKAS 

PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS
8.00 – 16.00
8.00 – 16.00 8.00 – 16.00 8.00 – 16.00 8.00 – 16.00

Paskutinis mėnesio penktadienis – švaros diena (biblioteka lankytojų neaptarnauja)


Bibliotekos renginių planas

Rugsėjo 1-oji – Mokslo ir žinių dienaRugsėjo 1 d.
Lietuvos žydų genocido atminimo diena (Rugsėjo 23 d.)Rugsėjo 19-23 d.
Europos kalbų dienaRugsėjo 26-30 d.
Tarptautinė Mokytojų dienaSpalio 5 d. 
LR Konstitucijos dienaSpalio 25 d.
Šiaurės šalių literatūros savaitėLapkričio 14-18 d.
Žmogaus teisių diena (Gruodžio 10 d.)Gruodžio 5-12 d.
Kūčios ir Šv. KalėdosGruodžio mėn.
Laisvės gynėjų dienaSausio 9-13 d.
Lietuvos Valstybės atkūrimo dienaVasario 16 d.
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienaKovo 6-13 d.
Knygnešio dienaKovo 16 d.
Tarptautinė vaikų knygos dienaKovo 27 – balandžio 7 d.
Šv. VelykosBalandžio 13-11 d.
Pasaulinė knygos ir autorinių teisių dienaBalandžio 17-22 d.
Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitėBalandžio 24-28 d.
Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą dienaGegužės 1-3d.
Motinos dienaGegužės 3-5 d.
Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienaGegužės 8 d.
Tarptautinė vaikų gynimo dienaBirželio 1 d.
Tėvo dienaBirželio 1-2 d.
Iniciatyva ”Atverk duris vasarai“Birželio mėn.

Bibliotekos vartotojams teikiamos paslaugos:

 • mokinių ir mokytojų aprūpinimas vadovėliais;
 • bibliotekos dokumentų išdavimas;
 • naudojimasis skaitykla ir internetu;
 • konsultavimas ieškant informacijos, atsakymai į užklausas;
 • mokymas naudotis bibliotekos paslaugomis bei bibliotekoje esančia įranga;
 • parodų ir renginių organizavimas;

Bibliotekos fondas:

 • Informaciniai leidiniai (enciklopedijos, žinynai, žodynai ir kt.);
 • Vaikų literatūra;
 • Programinė lietuvių, rusų literatūra;
 • Mokslo populiarinimo literatūra;
 • Skaitmeninės mokymo(si) programos;
 • Pedagoginė metodinė literatūra;
 • Periodiniai leidiniai.

Bibliotekos struktūra:

 • Skaitykla (17 darbo vietų, iš jų 11 kompiuterizuotų darbo vietų)

Techninės priemonės: kompiuteriai, spausdintuvas, ekranas.

Privaloma ir rekomenduojama literatūra:

1–4 klasių privaloma ir rekomenduojama literatūra (sąrašas)

5–10 klasių privaloma ir rekomenduojama literatūra (sąrašas)

11–12 klasių privaloma ir rekomenduojama literatūra (sąrašas)

Mokiniams (1–10 kl.) rekomenduojamos knygos:

https://www.ibbylietuva.lt/naujienos/skelbiamas-dr-kestucio-urbos-sudarytas-sarasas-mokiniams-rekomenduojamos-knygos-1-10-klasei


Bibliotekos veikla organizuojama remiantis šiais teisės aktais:


Bibliotekų fondo apsaugos nuostatai

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e3352110ffdc11eb9f09e7df20500045

Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5A04D7CC7EF6

Skaitymo skatinimo 2019–2024 metų programa

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/37e2e820d39711e8bea9885f77677ec1

Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D570962773F8

Mokinys, kuris mokosi pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas, vadovėliais naudojasi nemokamai.

NUORODOS

Vadovėlių duomenų bazė  www.emokykla.lt/bendrasis/vadoveliai/vadoveliu-duomenu-baze

Skaitmeninės mokymo priemonės https://www.emokykla.lt/bendrasis/skaitmenines-mokymo-priemones/priemones

Lietuvos rašytojai https://rasytojai.lt

Lietuvių kalbos žodynai

Lietuvių kalbos išteklių informacinė sistema „E. kalba“ https://ekalba.lt

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos el. ištekliai http://www.vlkk.lt/#el-istekliai

Literatūros kūriniai

Literatūros kūriniai 5–8 kl. https://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt  

Lietuvių kalbos ir literatūros chrestomatija 11–12 kl. https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones/19600

Lietuvių literatūros ir istorijos šaltiniai http://šaltiniai.info 

Klasikinės lietuvių literatūros antologija http://antologija.lt

Šiuolaikinės lietuvių literatūros antologija www.tekstai.lt

Pasakos, vaikų knygos https://www.pasakanepasaka.lt

Pasakos, pasakėčios https://www.pasakos.lt

Skaitymo skatinimo programos

Skaitymo skatinimo programa https://skaitymometai.lnb.lt

Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė https://www.lbd.lt

Šiaurės šalių literatūros savaitė https://www.nordisklitteratur.org/lt

Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyrius https://www.ibbylietuva.lt

Bibliotekos ir bibliotekų katalogai

Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema https://ibiblioteka.lt

Lietuvos skaitmeninto kultūros paveldo portalas  www.epaveldas.lt

Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka eLABa www.lvb.lt

Lietuvos akademinės bibliotekos https://aleph.library.lt

Vilniaus universiteto bibliotekos katalogas https://biblioteka.vu.lt

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos katalogai https://vb.mab.lt

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka www.lnb.lt

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka www.mab.lt

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka www.amb.lt

Vilniaus rajono savivaldybės centrinė biblioteka https://vrscb.lt  

Saugumas internete

Draugiškas internetas https://www.draugiskasinternetas.lt

Saugumas elektroninėje erdvėje https://www.esaugumas.lt

Švietimas

Švietimo portalas emokykla www.emokykla.lt

Nacionalinė švietimo agentūra www.nsa.smm.lt

Brandos egzaminai www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/brandos-egzaminai/

PUPP www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/pupp/

NMPP www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/nmpp/

Švietimo naujienos https://www.svietimonaujienos.lt

Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema www.aikos.smm.lt

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija https://smsm.lrv.lt

Vilniaus rajono savivaldybės administracija – Švietimas www.vrsa.lt/svietimas/133

Mokinių orientavimas karjerai

Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė http://www.mukis.lt/lt/pradzia.html

Orientavimas karjerai http://www.euroguidance.lt

Suaugusiųjų mokymasis

Suaugusiųjų mokymosi informacinė sistema https://www.smis.lt

Prisijungusi Lietuva https://www.prisijungusi.lt

E. pilietis https://www.epilietis.eu

Teisinė informacija

Teisės aktų registras www.e-tar.lt

Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktai https://e-seimas.lrs.lt

Administracinės paslaugos

Elektroniniai valdžios vartai https://www.epaslaugos.lt


Atnaujinta: 2022-09-01