Mokymosi pagalba

Mokymosi pagalbą teikia: Pagalbos mokiniui specialistė Irma Pekorienė, kiekvieną darbo dieną gimnazijos bibliotekoje nuo 14:00 iki 16:00 val.