Projektai 2022-2023 m. m.

 • Integruotas (lietuvių ir užsienio kalbų, dailės, muzikos, IT ir geografijos) projektas „Kalbėk, pažink ir tyrinėk“.

Vykdymo trukmė –  2022 m. rugsėjo 19-26 d.

Tikslas – paskatinti kalbų mokymosi įvairovę, išugdyti pagarbą Europos kalboms, skatinti mokinių norą pažinti kuo daugiau apie Europos šalis bei jų kalbas.

Uždaviniai:

 1. Išmokti kuo daugiau kitų kalbų žodžių.
 2. Sudominti mokinius Europos vaizdais ir pakviesti dalyvauti žaidime „Where am I? /“ „Kur aš esu?“
 3. Dailės pamokų metu sukurti  plakatą „Labas iš Europos“.
 4. Skaityti įvairių šalių pasakas ir atlikti kūrybines užduotėles su pradinių klasių mokiniais.

Dalyviai – 1-12 kl.  mokiniai

 • Skaitau draugui

Vykdymo trukmė –  2022-2023 m.

Tikslas – Ugdyti sąmoningą skaitytoją ir klausytoją.

Uždaviniai:

 1. Pagal mokinių gebėjimus skaityti lietuvių ir užsienio autorių knygas.
 2. Dalytis skaitymo patirtimi ir aktyviai išsakyti nuomonę apie perskaitytą tekstą. 
 3. Tobulinti savo skaitymo ir klausymo gebėjimus.
 4. Patirti skaitymo naudą ir teikiamą džiaugsmą, malonumą.

 Dalyviai – 1-4 klasių mokiniai

 • Žodžių dėžutė

Vykdymo trukmė –  2022-2023 m.

Tikslas – Turtinti mokinių žodyną bei lavinti rišliąją kalbą.

Uždaviniai:

 1. Aiškinti vaizdingų posakių reikšmę ir skatinti juos vartoti.
 2. Stengtis savo ir kitų kalboje pastebėti nevartotinus žodžius ir rinkti lietuvių kalbos „šiukšlių“ žodynėlį.
 3. Mokytis vartoti žinomus ir naujai išmoktus žodžius.

Dalyviai – 2-3 klasių mokiniai

 • ,,MADE A CHRISTMAS CARD FOR YOU“

Vykdymo trukmė – 2022-2023 m. m.

Tikslas – Plėtoti mokinių komunikavimo ir pažinimo kompetencijas.

 Uždaviniai: 1. Skatinti mokinių tarpusavio bendradarbiavimą ir kūrybiškumą.

                        2. Išmokyti mokinius parašyti kalėdinį sveikinimą draugui anglų kalba.

                        3. Skatinti mokinių domėjimąsi kitos šalies  Kalėdų tradicijomis.

Dalyviai – 3, 4 kl. mokiniai.

 • Skrydis per Atlantą

Vykdymo trukmė – 2023 m. sausio – gegužės mėn.

Tikslas – paminėti lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno 90-ąsias skrydžio per Atlantą metines.

Uždaviniai:

1. Surinkti ir pristatyti medžiagą apie lakūnus Steponą Darių ir Stasį Girėną bei jų skrydį per Atlantą.

2. Pažiūrėti filmą „Skrydis per Atlantą“ ir jį aptarti.

3. Organizuoti piešinių „Lituanica“ parodą.

Dalyviai – priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai, 1-4 klasių mokiniai

 • Jūratė ir Kastytis

Vykdymo trukmė –  2022-2023 m.

Tikslas – Plėsti mokinių žinias apie lietuvių mitologiją.

Uždaviniai:

 1. Klausytis skaitomos sakmės „Jūratė ir Kastytis“, ją aptarti.
 2. Įgyti žinių apie Baltijos jūros gintarą.
 3. Surinkti ir pristatyti medžiagą apie Baltijos jūrą, jos augalus, gyvūnus bei gintarą.
 4. Įvairiomis raiškos priemonėmis savitai pavaizduoti sakmę „Jūratė ir Kastytis“.

Dalyviai – 2 klasės mokiniai

 • ,,EASTER CARDS“

Vykdymo trukmė – 2022-2023 m. m.

Tikslas –. Plėtoti mokinių komunikavimo ir pažinimo kompetencijas.

Uždaviniai: 1. Skatinti mokinių domėjimąsi kitos šalies  šv. Velykų tradicijomis.

                   2. Išmokyti mokinius parašyti velykinį sveikinimą draugui anglų kalba.

Dalyviai – 2 klasės mokiniai.

 • „ Tyrinėjame aplinką“

Vykdymo trukmė –  2022-2023 m. m.

Tikslas – Supažindinti mokinius su gyvąja gamta bei suteikti galimybę tyrinėti supančią aplinką.

Uždaviniai:

 1. Supažindinti mokinius su medžių bei žolinių augalų bei bestuburių gyvūnu įvairove.
 2. Stebėti bei tyrinėti labiausiai paplitusius bestuburius
 3. Suteikti galimybę pastebėti gamtos grožį ir juo mėgautis.
 4. Skatinti mokinius domėtis gyvąja gamta bei ugdyti ekologiškas nuostatas

Dalyviai – 4 klasės mokiniai

 • Gamtos stebėjimas – ,,Kokių stebuklų yra miške“?

Vykdymo trukmė –  2022-2023 m.

Tikslas – Rinkdami informaciją apie miško augalus, tyrinėdami, geriau pažins gamtą ir išmoks ją tausoti.

Uždaviniai:

 1. Susipažins su miško medžiais, augalais, grybų rūšimis, žvėrimis, juos lygins, klasifikuos.
 2. Tyrinės, pažins gamtos gėrybes tiek realioje, tiek virtualioje aplinkoje.
 3. Pritaikys patirtį, pasitelkdami įvairias meninės raiškos priemones: piešdami, lipdydami, tapydami, aplikuodami.

Dalyviai – priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai.

 • ,,FOR THE PLANET SAVIOURS.  CARBON FOOTPRINT“

Vykdymo trukmė – 2022-2023 m. m.

Tikslas – Supažindinti mokinius su oro taršos problemomis ir jų sprendimo būdais.

Uždaviniai: 1. Skatinti mokinių domėjimąsi aplinkos oro kokybe.

                    2. Ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius, mažinant oro taršą.

 Dalyviai – 7 klasės mokiniai.

 • Literatūrinis herbariumas

Vykdymo trukmė –  2022-2023 m.

Tikslas – atpažinti mūsų aplinkoje augančius augalus, aptarti jų požymius, meniškai interpretuoti. 

Uždavinys –  integruojant lietuvių kalbos ir literatūros, anglų kalbos, biologijos, dailės dalykų turinį  ugdyti gamtamokslinius įgūdžius  ir skatinti mokinių susidomėjimą savo aplinka ir supančiais reiškiniais.

Dalyviai – 8 klasė

TARPTAUTINIS ETWINNING PROJEKTAS „CHRISTMAS IN OUR COUNTRY“.

Vykdymo trukmė –  2022 lapkritis – 2023 m. sausis

Tikslas – siekiama, kad mokiniai susipažintų su skirtingų šalių Kalėdų tradicijomis ir išsiųstų vieni kitiems kalėdinius sveikinimus.

Uždaviniai –  turės galimybę pristatyti savo šalies ir susipažinti su kitų šalių Kalėdų tradicijomis, bendraudami vartos anglų kalbą ir lavins savo gimtosios kalbinius įgūdžius, pagamins atvirukus ir išsiųs kalėdinius sveikinimus kitos šalies mokiniams.

Dalyviai – 1 klasės mokiniai.

Atnaujinta: 2022-10-12