Pradinis ugdymas

Pradinio ugdymo paskirtis – suteikti vaikui dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros, taip pat ir etninės, pagrindus, elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

Pradinio ugdymo programa Vilniaus r. Kalvelių „Aušros” gimnazijoje įgyvendinama remiantis Pradinio ugdymo bendrosiomis programomis

Pamokų tvarkaraštis