Lėšos veiklai viešinti

Gimnazija lėšų savo veiklai viešinti nenaudojo.