Pavėžėjimas

Mokiniai į gimnaziją vežami keleiviniu transportu, mokykliniu autobusu arba kitu transportu. Siekiant užtikrinti švietimo prieinamumą, į mokyklą ir atgal privalo būti vežami kaimuose, miesteliuose toliau kaip 3 kilometrai nuo mokyklos gyvenantys mokiniai, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, ir vaikai, kuriems paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas. 

Mokinių, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir nepajėgia patys atvykti į mokyklą mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo ar bendrojo ugdymo programas (negali savarankiškai vaikščioti, dėl didelių sutrikimų yra nesaugūs gatvėje), vežimą į mokyklą ir atgal organizuoja savivaldybė

https://www.vrsa.lt/svietimas/svietimo-istaigu-paslaugos/mokiniu-pavezejimas/395  

Gimnazija turi 2 mokyklinius autobusus:

IVECO, Valstybinis numeris: GEG 311, Vairuotojas: Stanislav Spiridovič

IVECO, Valstybinis numeris: LFF 488, Vairuotojas: Vladislovas Kalesnikas

Mokinių pavėžėjimas gimnazijoje organizuojamas remiantis šiais teisės aktais:

Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6a61a8e04afb11e5a38cd6cdb94b0c51

Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1e475f303eb711e6a8ae9e1795984391/asr

Mokinių pavėžėjimo tėvų (globėjų, rūpintojų), privačiu transportu organizavimo ir kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4495f8e1850611ecbd43a994b3e2e1cb

Mokinių vežiojimo Vilniaus rajone specialiaisiais reisais tvarkos aprašas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.518885

Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių vežiojimo reguliaraus susisiekimo, mokykliniais autobusais, keleiviniais traukiniais ir jų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.518884

Dėl teisės įsigyti važiavimo bilietą su nuolaida mokiniams

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/69fde250840211ecbd43a994b3e2e1cb

Mokinių važiavimo keleiviniu transportu lengvatas nustato Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.033D686E8F1B