Nuorodos

Elektroninis dienynas

https://www.tamo.lt , https://www.manodienynas.lt

Skaitmeninė mokymosi aplinka

https://www.eduka.lt , https://emapamokos.lt , https://egzaminatorius.lt

Vilniaus rajono registracija į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes 

https://www.registruok.lt/go.php/vilniaus-rajono-savivaldybe19015221898

Vilniaus rajono savivaldybė

www.vrsa.lt

Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba

https://ppt.vrsa.lt

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras

https://www.vilniussveikiau.lt

Vilniaus rajono centrinė poliklinika

https://www.vrcp.lt

Vaiko raidos centras h

ttp://web.vaikuligonine.lt/centrai/vaiko-raidos-centras/apie-16

Vilniaus rajono savivaldybės centrinė biblioteka

https://vrscb.lt    

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

https://smsm.lrv.lt

(Naujas ŠMSM logotipas su ministerijos pavadinimo trumpiniu ŠMSM yra pagrindinis, jo variantus galima atsisiųsti iš čia https://smsm.lrv.lt/smsm-logotipas )

Nacionalinė švietimo agentūra 

www.nsa.smm.lt

Švietimo portalas emokykla

www.emokykla.lt

Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema

www.aikos.smm.lt

Švietimo mainų paramos fondas

https://www.smpf.lt/lt

Lyderių laikas

http://www.lyderiulaikas.smm.lt

Mokyklų tobulinimo centras

https://www.mtc.lt

Švietimo naujienų portalas

https://tinklas.lt

Ikimokyklinio ugdymo portalas

https://www.ikimokyklinis.lt

Švietimo naujienos

https://www.svietimonaujienos.lt

Valstybinė lietuvių kalbos komisija

http://www.vlkk.lt  

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras (LVJC)

https://lvjc.lt

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (LMNŠC)

https://www.lmnsc.lt

Kultūros pasas

https://lrkm.lrv.lt/lt/veikla/kulturos-pasas/kulturos-pasas-1

Lietuvos moksleivių sąjunga

https://www.moksleiviai.lt

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba

https://vaikoteises.lt

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga

http://vtaki.lt

Socialinės paramos šeimai informacinė sistema (SPIS)

https://www.spis.lt

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) https://bakalauras.lamabpo.lt

Pagalba skirtingais gyvenimo atvejais:

Be patyčių www.bepatyciu.lt

Vaikų linija https://www.vaikulinija.lt

Patyčių dėžutė https://patyciudezute.lt

Pagalbos vaikams linija https://pagalbavaikams.lt

Jaunimo linija https://www.jaunimolinija.lt

Tėvų linija https://www.tevulinija.lt

Visų reikalas https://www.visureikalas.lt

Tu ne vienas http://tunevienas.lt

Tu esi https://tuesi.lt

Pagalbos linijos https://pagalbasau.lt/pagalbos-linijos

Bendrasis pagalbos centras https://112.lt

Civilinė sauga https://www.lt72.lt

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas https://ntakd.lrv.lt

Aš kritiškas https://askritiskas.lt

Draugiškas internetas https://www.draugiskasinternetas.lt

Saugumas elektroninėje erdvėje https://www.esaugumas.lt

Teisės aktų registras www.e-tar.lt 

Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktai https://e-seimas.lrs.lt

Elektroniniai valdžios vartai https://www.epaslaugos.lt

Atnaujinta: 2022-09-01