Mokyklos himnas

Kiek daug vaivorykštės spalvų,

Kiek daug dainelėse natų,

Tiek daug gimnazijoje draugų yra.

Pabirę po šviesias klases,

Dainuojame linksmas dainas

Ir gauname naujų žinių, nes

Priedainis:

Mūsų gimnazija – šviesus rytojus,

Mūsų gimnazija – kasdienis rojus.

Čia semiamės žinių naudingų, įvairių

Praleidžiam daug akimirkų gerų.

Kiek daug vaivorykštės spalvų,

Tiek daug mes gaunam šypsenų

Nuo mūsų mokytojų mylimų.

Mes mokom juos gyvent linksmai.

Jie moko būti mus dorais,

Mylėt Tėvynę, gerbt kitus,

Skaityt knygas, pažint jausmus

Ir kurti saulėtus namus visiems.

Priedainis………

Autoriai:

Žodžiai – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Jolanta Remeikaitė

Muzika – muzikos mokytoja Valentina Fedorovič