Viešieji pirkimai

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C54AFFAA7622

Vilniaus r. Kalvelių „Aušros” gimnazijos mažos vertės viešieji pirkimai organizuojami vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtintu Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a0f25f005ca411e79198ffdb108a3753

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VIDAUS KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS

MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS