Tėvams

Švietimo organizavimas Vilniaus rajone: kas keisis nuo gegužės 10 dienos?

https://www.vrsa.lt/go.php/lit/Placiau/12553Svarbi informacija tėvams, auginantiem priešmokyklinio amžiaus vaikus

NAUJIENOS

Pratęsiamas prašymų priėmimo ir vaikų priskyrimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes ateinantiems mokslo metams terminas

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos prašymu š. m. gegužės 28 d. vykusiame tarybos posedyje Taryba patvirtino sprendimo projektą dėl laikino Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d.  sprendimu Nr.  T3-38  patvirtinto centralizuoto vaikų priėmimo į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo (toliau – Tvarka) pakeitimo. Nutarta pakeisti Tvarkos 22, 24, 35 ir 50 punktus.

Į priešmokyklinio ugdymo grupes pirmiausia bus priimami visi priešmokyklinio amžiaus vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Įstaigos aptarnavimo teritorijoje ir kurių prašymai į Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigas pateikti iki einamųjų metų balandžio 1 d., į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo įstaigas – iki gegužės 30 d.

Prašymai į pageidaujamas Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigos (-ų) priešmokyklinio ugdymo grupes, pateikti po einamųjų metų balandžio 1 d., o Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos  švietimo įstaigos (-ų) priešmokyklinio ugdymo grupes – po gegužės 30 d.,  ateinantiems mokslo metams tenkinami tik tada, jeigu Įstaigoje yra laisvų vietų prašymus rikiuojant pagal eilių sudarymo tvarką.

Šiais metais informacinės sistemos tvarkytojas laukiančius vaikus, kuriems skiriama vieta Įstaigoje, priskiria prie Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų  grupių nuo š. m. balandžio 1 d. iki birželio 23 d.,  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo įstaigų grupių –  nuo gegužės 31 d. iki birželio 23 d. Informacinės sistemos tvarkytojas iki einamųjų metų liepos 9 d. vaikų, kurių tėvai nepatvirtino Įstaigos lankymo ir nepasirašė mokymo sutarties, duomenis išbraukia iš sąrašo ir apie atsiradusias laisvas vietas informacinėje sistemoje automatiškai praneša laukiantiems eilės tvarka.

Tvarkos pakeitimai įsigalioja 2021 m. birželio 1 d. ir galioja iki 2021 m. liepos 31 d.Informuojame, kad prašymai priimti vaikus į priešmokyklinio ugdymo grupę 2021-2022 mokslo metams informacinėje sistemoje teikiami iki š. m. balandžio 1 d.

Vadovaujantis 2021 m. vasario 26 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-38 patvirtintu centralizuotu vaikų priėmimo į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašu, į priešmokyklines ugdymo grupes pirmiausia priimami visi priešmokyklinio amžiaus vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Įstaigos aptarnavimo teritorijoje bei prašymai ateinantiems mokslo metams informacinėje sistemoje pateikti iki šių metų balandžio 1 d.

Priėmus visus Įstaigos aptarnavimo teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusius pageidaujančius ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vaikus ir esant laisvų vietų, tėvų (globėjų) prašymu priimami Vilniaus rajono savivaldybėje deklaruoti vaikai. Priėmus visus Savivaldybėje deklaruotus vaikus ir esant laisvų vietų, tėvų (globėjų) prašymu priimami kitų savivaldybių teritorijose gyvenantys vaikai. 

Prašymai į pageidaujamos (-ų) Įstaigos (-ų) priešmokyklinio ugdymo grupes pateikti po šių metų balandžio 1 d. 2021-2022 mokslo metams tenkinami tik tada, jeigu Įstaigoje yra laisvų vietų. Jeigu prašyme pageidaujamoje (-ose) Įstaigoje (-ose) nėra laisvų vietų – siūloma artimiausia Įstaiga, vykdanti priešmokyklinio ugdymo programą, kurioje yra laisvų vietų.

Registracijos nuoroda https://www.registruok.lt/go.php/VILNIAUS-RAJONO-SAVIVALDYBE19015221898

Informacinėje sistemoje, registruojant vaiką į bendrojo ugdymo mokyklos ar ikimokyklinio ugdymo įstaigos priešmokyklinio ugdymo grupes, pasirenkama skiltis „registracija į darželius“.Dėl periodinių profilaktinių tyrimų registracijos.

Svarbu žinoti, kad tyrimams ugdymo įstaigos bendruomenė gali registruotis dviem būdais:

1. internetu – pildant elektroninę registracijos formą. Reikalinga turėti elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis. Registracijos nuoroda: https://selfreg.myhybridlab.com/ 

2. telefonu – Karštosios koronaviruso linijos numeriu – 1808.

Atkreipiame dėmesį, kad kiti registravimosi būdai nebeaktualūs ir nebenaudojami.

Periodinį profilaktinį testavimą sudaro du etapai:

I etapas. Jo metu nustatoma, ar asmuo PERSIRGO Covid-19 liga, ir atliekamas serologinis antikūnų testas

II etapas. Jo metu nustatoma, ar asmuo SERGA Covid-19 liga, ir atliekamas antigeno testas

SVARBU atkreipti dėmesį:

· Jei I etapo metu asmuo atliko serologinį antikūnų testą ir gavo Teigiamą atsakymą – 60 d. nedalyvauja profilaktiniame testavime (II etapas).

·  Jei I etapo metu asmuo atliko serologinį antikūnų testą ir gavo Neigiamą atsakymą – kas 7-10 d. atlieka Antigeno testą.Tėvelių dėmesiui! Kviečiame teikti paraiškas dėl priešmokyklinukų ir pirmokų nemokamo maitinimo:

https://www.vrsa.lt/go.php/lit/Placiau/10735
Prie Vilniaus rajono ugdymo įstaigų ir toliau bus vykdoma nepilnamečių rūkymo kontrolė

https://www.vrsa.lt/go.php/lit/Placiau/10386

Koronavirusas: rekomendacijos ir patarimai

https://www.vrsa.lt/index.php?174221556

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija atkreipia švietimo įstaigų ir jų steigėjų dėmesį į Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas žmonėms, kurie neseniai grįžo iš Kinijos ar Šiaurės Italijos (Lombardijos, Veneto, Pjemonto ir Emilijos-Romanijos regionų), 14 dienų nuo paskutinės buvimo minėtose šalyse dienos likti namuose ir stebėti savo sveikatą. 

Daugiau informacijos:

http://nvsc.lrv.lt/lt/naujienos/efektyviausios-priemones-koronaviruso-prevencijai-konsultavimas-ir-grizusiu

SKUBI INFORMACIJA VISAI GIMNAZIJOS BENDRUOMENEI

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu „Dėl masinių renginių Vilniaus r. savivaldybės teritorijoje ribojimo koronaviruso infekcijos laikotarpiu“ nuo 2020 m. kovo 4 d. uždrausti masiniai renginiai Vilniaus r. savivaldybės teritorijoje esančiose įmonėse, įstaigose, organizacijose uždarose ar atvirose patalpose. Iki š. m. kovo 4 d. suplanuoti masiniai renginiai turi būti atšaukti ir nukelti vėlesniam laikui.


Kaip sukurti vaiko sveikatos pažymėjimo peržiūros kodą  dokumentas


Kompleksinės paslaugos
Tymai vakcina
Tymai
Kviečiame suskubti teikti prašymus dėl išmokų vaikams
Nemokama gyvensenos ugdymo programa
Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programa
UAB Lidata keliasi į naujas patalpas.
Įsakymas dėl maitinimo
Įsakymas dėl maitinimo 2
Kompleksinės paslaugos


image

„Tėvų linija“ – konsultacinė pagalba telefonu pozityvios tėvystės klausimais, kylančiais tėvams, įtėviams, globėjams. Kiekvieną vakarą, darbo dienomis nuo 17 iki 21 val., tėvai gali paskambinti nemokamu numeriu 8 800 900 12 ir su psichologu pasikonsultuoti jiems rūpimais vaikų auklėjimo klausimais. Specialistai pasirengę padėti tėvams suprasti vaikų elgesį, patarti dėl dažnai kylančių bendravimo su vaiku problemų įvairiais amžiaus tarpsniais ir rasti geriausią sprendimą. Taip pat padėti nusiraminti, o jei reikia, ir suvaldyti pyktį, kai situacija yra įtempta.


Vilniaus rajono savivaldybė kviečia suskubti teikti prašymus socialinei paramai mokiniams gauti. Plačiau skaityti čia.Narkotikų, tabako ir Alkoholio kontrolės departamento (NTAKD) leidinys Vaikai seka tėvų pavyzdžiu

Informacinė medžiaga „Kur kreiptis pagalbos, jeigu vaikas vartoja psichoaktyvias medžiagas“


Gimnazijos uniformą galite įsigyti iš UAB „Lidata“ . Ši įmonė įsikūrusi adresu:  Kalvarijų g. 168 , Vilnius.
mob. tel. 8 5 273 0656; +370 670 26 063; +370 620 45 050 
Įmonės darbo laikas:  I-IV 9:00-18:00 val., V 9:00-17:00 val.

Naujas įmonės pasiūlymas


Apie ES projektą „Pienas vaikams“