Komisijos ir darbo grupės

Vaiko gerovės komisija

 • Nina Bašajevienė, lietuvių kabos ir literatūros mokytoja metodininkė – pirmininkė;
 • Anželika Valiavičienė, spec. pedagogė – pavaduotoja;
 • Oksana Raudonienė, logopedė – narė;
 • Gražina Suboč, matematikos mokytoja metodininkė – narė;
 • Ana Borkovska, matematikos vyresnioji mokytoja – narė;
 • Gražina Tamašauskienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė – narė.

Tikslai ir uždaviniai

Veiklos planas

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

 • Irena Veličkienė, gimnazijos direktorė, rusų (užsienio) kalbos mokytoja metodininkė bei vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja – pirmininkė;
 • Nijolė Janušauskienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė – sekretorė;
 • Jolanta Pašutienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė – narė;
 • Edita Makarova, socialinė pedagogė metodininkė – narė;
 • Valentina Fedorovič, muzikos mokytoja metodininkė – narė;
 • Gražina Suboč, matematikos mokytoja metodininkė – narė;
 • Giedrė Vaičiūnienė, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyriausioji specialistė – narė.

Veiklos planas

Viešojo pirkimo komisija

 • Galina Aleksejeva, direktoriaus pavaduotoja ūkio ir administracijos reikalams – pirmininkė/organizatorė;
 • Julija Petrulevič, raštinės vedėja – atsakinga už pirkimo verčių apskaitą;
 • Nina Bašajevienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – narė.

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo grupė

 • Nina Bašajevienė, lietuvių kabos mokytoja metodininkė – pirmininkė;
 • Irena Mikulevič, biologijos vyresnioji mokytoja – narė; 
 • Ana Borkovska, matematikos vyresnioji mokytoja – narė;
 • Gražina Suboč, matematikos mokytoja metodininkė – narė;
 • Jolanta Pašutienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė – narė.

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas

Nemokamo maitinimo darbo grupė

 • Inga Meleikienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja – pirmininkė;
 • Anželika Valiavičienė, dailės vyresnioji mokytoja – pavaduotoja;
 • Gražina Suboč, matematikos mokytoja metodininkė – narė;

Mokinių pažymėjimų apskaitos darbo grupė

 • Irina Tomaševič, anglų kalbos mokytoja metodininkė – pirmininkė;
 • Gražina Tamašauskienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė – pavaduotoja;
 • Irena Mikulevič, biologijos vyresnioji mokytoja – narė. 

Gimnazijos mokinių pavėžėjimo darbo grupė

 • Galina Aleksejeva, direktoriaus pavaduotoja ūkio ir administracijos reikalams – pirmininkė;
 • Valdemaras Balukonis, fizinio ugdymo mokytojas – pavaduotojas;
 • Nijolė Janušauskienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė – narė;
 • Kristina Užubalytė-Lapinskienė, lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja – narė.

Karjeros planavimo darbo grupė

 • Nina Bašajevienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė –koordinatorė;
 • Jekaterina Zvereva, tikybos mokytoja – pavaduotoja;
 • Božena Glotko, bibliotekininkė, 2,II G klasių mokinių mama – narė;
 • Anželika Valiavičienė, spec. pedagogė – narė;
 • Daren Tomaševič, III G kl. mokinys – narė.

Projektų vykdymo darbo grupė

 • Irina Tomaševič, anglų kalbos mokytoja metodininkė – pirmininkė;
 • Miroslavas Bazys, istorijos mokytojas – pavaduotojas;
 • Daiva Pugačiovienė, lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja – narė;
 • Valentina Fedorovič, muzikos mokytoja metodininkė – narė;
 • Ana Kairienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė – narė;

Švietimo pagalbos mokiniui ir mokytojui darbo grupė

 • Nina Bašajevienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kabos mokytoja metodininkė – pirmininkė;
 • Anželika Valiavičienė, spec. pedagogė– pavaduotoja;
 • Ana Stefanovič, mokytojo padėjėja – narė;
 • Irma Pekorienė, pagalbos mokiniui specialistė – narė.

Gimnazijos Krizių valdymo komanda

 • Irena Veličkienė, direktorė – koordinatorė
 • Nina Bašajevienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – atsakinga už komunikaciją
 • Galina Aleksejeva, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams – atsakinga už saugumo priemonių organizavimą
 • Edita Makarova, socialinė pedagogė –  atsakinga už psichologinės pagalbos teikimą
 • Anželika Valiavičienė, spec. pedagogė – atsakinga už pirmosios medicininės pagalbos teikimą

Krizių valdymo tvarka

Metodinių grupių sąrašas

Kalbų metodinės grupės veiklos planas

Socialinių mokslų metodinės grupės veiklos planas

Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės veiklos planas

Pradinio ugdymo metodinės grupės veiklos planas

Klasių vadovų metodinės grupės veiklos planas


Atnaujinta: 2022-09-01