Darbo taryba

Jekaterina Zvereva – tikybos, ekonomikos mokytoja

Jolanta Pašutienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Inga Meleikienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Anželika Valiavičienė – spec. pedagogė, dailės vyresnioji mokytoja

Darbo tarybos reglamentas