Metodinė taryba

Gražina Tamašauskienė − metodinės tarybos pirmininkė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Gražina Suboč – sekretorė, gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, matematikos mokytoja metodininkė

Jolanta Pašutienė − narė, pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Irina Tomaševič – narė, kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, užsienio kalbos (anglų) mokytoja metodininkė

Valentina Fedorovič – narė, socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, muzikos mokytoja metodininkė

Kristina Užubalytė-Lapinskienė – narė, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė, lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja

Metodinės tarybos nuostatai

Metodinės tarybos veiklos planas


Atnaujinta: 2022-09-01