Korupcijos prevencija

Už korupcijos prevenciją Vilniaus r. Kalvelių „Aušros” gimnazijoje asakingi:

Direktorė: Irena Veličkienė, tel: 852495179, el. paštas: kalveliai2@gmail.com

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui: Nina Bašajevienė, tel: 852495179, el. paštas: kalveliai2@gmail.com 


Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.4DBDE27621A2?faces-redirect=true

Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija 2015–2025 metų programa

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/25c529d0cbcd11e4aaa0e90fce879681

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo III skyriaus nuostatomis ir 17 str. 5 dalimi, švietimo įstaigos pareigybės, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją: direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkiui.

Apie įtariamus korupcijos atvejus taip pat galite pranešti:

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba https://www.stt.lt Kaip pranešti apie korupciją https://www.stt.lt/pateikti-pranesima-apie-korupcija/7425