Projektas ,,Saulėto oranžinio traukinio kelionė”  • Tarptautinisšvietimo įstaigų bendruomenių ekologinio – socialinio švietimo projektas ,,Saulėto oranžinio traukinio kelionė”.

Vykdymo trukmė –  2019 m. rugsėjis – 2020 m. lapkritis.

Tikslas –  tobulinti ekologinio švietimo projekto ,,Saulėto oranžinio traukinio kelionė“ dalyvių, Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių švietimo įstaigų bendruomenių, pažinimo ir gamtamokslinę kompetencijas įgyvendinant projekto uždavinius ir skatinti jų partnerystę.

Uždaviniai:

  1. Suteikti vaikui pažinimo džiaugsmą auginant moliūgus bei egzotinius augalus nuo sėklytės iki brandaus augalo kartu su pedagogu ir (ar) bendruomenės nariais.
  2. Efektyvinti pedagogų ir šeimos partnerystę bei bendradarbiavimą organizuojant ugdomąją veiklą.
  3. Puoselėti vaiko dvasines, kūrybines galias, ugdyti jo gamtojautą, pagarbą gyvybei ir dvasingumą, ekologinę savimonę, sveiką gyvenseną, padėti vaikui pajusti gamtos vientisumą ir harmoniją globojant gamtą, auginant ir tyrinėjant augalus.
  4. Prisidėti prie žaliųjų ugdymo(-si) erdvių kūrimo ir plėtotės švietimo įstaigų aplinkoje skatinant pažinti artimiausią aplinką ir ją kūrybiškai naudoti ugdymo procese.
  5. Skatinti Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių švietimo įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą, siekiant geresnės ugdymo kokybės, dalintis įspūdžiais, patirtimi.

Dalyviai – priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai ir 1-4 klasių mokiniai.