2011-2014 m. m. projektai


„Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“. Projektas „Antinikotininis klubas“, kurio tikslas sudaryti jaunimui galimybę gauti efektyvią pagalbą norint mesti arba nepradėti rūkyti.


„Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“ Projekto tikslas – modernizuoti bendrojo ugdymo mokyklas, kurios turi IX-XII kl. mokinių ir technologinių gimnazijų skyrių, atnaujinant technologijų, gamtos ir menų mokymo priemones bei įrangą.


„Trijų mėnesių mokytojų stažuotė“


Mūsų gimnazija nuo 2014 m. dalyvavo nacionaliniame projekto „Kuriame respubliką“ II dalyje. Pasirinkome įgyvendinti du nacionalinius projektus „Atgal į ateitį“ skirtą Lietuvos kaip tėvynės – tėvų ir protėvių žemės – geresniam pažinimui ir „Skaidrumo laboratorija“ skaidrumui, pasitikėjimui, teisingumui ir savigarbai ugdyti. Mūsų gimnazijos komanda dalyvavo projekte „Atgal į ateitį“, kuris yra nacionalinio projekto „Kuriame respubliką“ II dalis. Šis projektas skirtas Lietuvos kaip tėvynės – tėvų ir protėvių žemės – geresniam pažinimui. Mūsų komandos projekto idėjos tema „Ką seneliai pasakoja?..“. Rinkome atsiminimus ir pasakojimus apie Kalvelių kaimo istoriją nuo susikūrimo (XIX a. pab.) iki nepriklausomybės atkūrimo (XX a. pab.). Pateikėme sukauptą medžiagą mokyklos bendruomenei: organizuosime fotografijų parodą, filmuosime savo veiklą, eksponuosime mokyklos muziejuje. __________________________________________________________

Lenkijos institutas Vilniuje, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos kultūrų forumas bei Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras vykdė edukacinį projektą „Rūpinamės 1863 m. sukilimo paveldu”. Šiame projekte dalyvavo ir mūsų gimnazijos I G ir II G kl. mokiniai.
Kovo 7 dieną  Taikomosios dailės muziejuje vyko įvadinis  projekto „Rūpinamės 1863 m. sukilimo paveldu“ susitikimas su projekto partneriais, taip pat paskaita ir ekskursija.

________________________________________

Mūsų gimnazija dalyvavo projekte „Pradinio ugdymo tobulinimas“

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
Projekto kodas:
VP1-2.2-ŠMM-02-V-02-003.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis:
2011 m. spalio 10 d.  2014 m. spalio 9 d.


Nuo 2013 metų mūsų gimnazija tapo „Pokyčių mokykla“. Sekite mūsų veiklą!

Nuo 2012 metų mūsų gimnazija buvo atrinkta dalyvauti 2012–2013 m. m.  „Kūrybinių partnerysčių“ programoje „Tyrinėjančios mokyklos“. Kviečiame sekti mūsų veiklą! _____________________________________________________________________________

SKANIOJI KOMPANIJA

Dalyvaujame ES pieno, vaisių bei daržovių tiekimo mokykloms programose.
ES pieno tiekimo mokykloms programa skatina vaikus vartoti pieno produktus ir subalansuotai maitintis. Remdama gerų valgymo ir maitinimosi įgūdžių, išliksiančių visą gyvenimą, ugdymą, programa atlieka ir švietėjišką vaidmenį. Įgyvendindama ES pieno tiekimo mokykloms programą, Europos Sąjunga teikia subsidijas mokykloms ir kitoms švietimo įstaigoms, kad šios galėtų savo mokinius aprūpinti pasirinktu pienu ir pieno produktais. Glaudžiai dirbant su ES mokyklų aprūpinimo vaisiais programa, pagal kurią mokiniams nemokamai dalijami vaisiai ir daržovės, Europos Sąjunga labai rūpinasi mūsų ateities kartos sveikata.


SVEIKATIADA

Jau kelerius metus esame prisijungę prie respublikinio projekto “Sveikatiada”. Tai socialinė iniciatyva, kuria siekiama formuoti sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įgūdžiais pagrįstą kultūrą mokyklose. Išskirtinis dėmesys šiame projekte skiriamas mokyklų bendruomenėms, kurios kviečiamos smagiai ir mokiniams patraukliomis priemonėmis – žaidynėmis, viktorinomis, netradicine aktyvia veikla per pamokas, pertraukas ar po pamokų – ugdyti supratimą apie mitybą ir fizinį aktyvumą.

Juk sveikai gyventi gali būti smagu! ________________________________________________________ 

  BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MODERNIZAVIMAS

2011 m. buvo vykdomas ES struktūrinės paramos  “Mokyklų tobulinimo programa plius” projektas “Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas”. Projekto tikslas – užtimrinti geresnes mokymo ir mokymosi sąlygas bei gerinti mokyklos bendruomenei teikiamų paslaugų kokybę. Įgyvendinant projektą mūsų mokykla įgijo 3 stacionarius ir 4 nešiojamus kompiuterius, daugiafunkcinį kopijavimo aparatą, projektorių, baltąją lentą, interaktyviąją lentą, 6 kompiuterinius-rašomuosius stalus ir kitus baldus mokytojų darbo vietoms įrengti.


PILIEČIO ŽADINTUVAS

Visus šiuos mokslo metus Kalvelių 2-oji vidurinė mokykla dalyvauja „Kūrybinės integracijos“ organizuojamame projekte „Piliečio žadintuvas“, kuris šūkiu „POZITYVAS. Aktyvus jaunimas nesnaudžia!“  kviečia atsibusti ir pradėti aktyviai veikti.

Rugsėjo mėnesį vyko renginys, į kurį buvo susirinkusios kelios mokyklos. Jo metu su moksleiviais ir mokytojais sveikinosi Pozis – ką tik iš lovos pakilęs pilietis. Jis papasakojo, kas yra pilietiškumas, kodėl tai taip svarbu bei pristatė pilietiškumą „budinančius“ neformalaus ugdymo metodus. Diena buvo įtempta, bet turininga – renginys truko visą dieną. Iš viso mums buvo pristatyti penki  metodai: „Forumo teatras“, Bendraamžių švietimas, „Gyvoji biblioteka“, „Socialinis miesto žemėlapis“ ir Kino edukacija.

Antro etapo – mokymų metu jaunimo lyderiai buvo įgalinti dirbti su bendraamžių švietėjų, o mokytojai – su „Forumo teatro“ metodikomis.Nuo spalio mėnesio vidurio prasideda du kartus per savaitę vyksiantys užsiėmimai: vienas skirtas „Forumo teatro“ metodui, kitas – Bendraamžių švietimui. Neformalaus ugdymo seminarų metu moksleiviai identifikuos ir spręs jiems aktualiausias problemas, mokysis tolerancijos ir pagarbos kitokiam.
Bent vieną kartą į du mėnesius mokyklos „Piliečio žadintuvo“ komanda atliks visuomenei naudingą darbą.

Sekite mūsų veiksmus!

Mokyklos veiklas bus galima stebėti DELFI Piliečio skiltyje, mokyklos tinklalapyje ir internetiniuose portaluose www.visiskirtingivisilygus.lt, www.forumoteatras.lt.  Naujienas taip pat sekite socialiniame tinkle „Facebook“. Pamėkite POZITYVĄ, priimkite Pozį Pozityvą į draugus!
„Piliečio žadintuvas“ – pilietiškumą skatinantis projektas, organizuojamas „Menų ir mokymo namų“ ir „Nacionalinio socialinės integracijos instituto“ bei vyksiantis visus mokslo metus. Į veiklas tiesiogiai įsitrauks 145 mokyklos ir daugiau nei 2300 moksleivių iš visos Lietuvos. Jaunimas savarankiškai identifikuos jų bendruomenėje (mokykloje, miestelyje, apskrityje) kylančias problemas ir stengsis jas išspręsti.

Veiklos vykdomos įgyvendinant Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamą projektą TAPK („Neformaliojo švietimo paslaugų rėmimo sistemos sukūrimas savivaldybėse”), kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas.